Nabídka akcí a služeb » Hudba na Svaté Hoře

Pozvánka na poutní slavnost

Bazilika na Svaté Hoře, kterou posvětil roku 1673 pražský arcibiskup Matouš Sobek z Bilenberka, je zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie.
P. Stanislav Přibyl, CSsR 31. července 2004 více

Kurz chrámové praxe pro varhaníky II.

Ve dnech 1. až 5. srpna proběhne na Svaté Hoře již druhý kurz liturgické praxe pro varhaníky. Lektory budou Jiří Hodina, Jakub Janšta, P. Stanislav Přibyl, M. Pospíšil a svatohorský regenschori Pavel Šmolík.
19. května 2004 více

Nedělní nešpory

Od neděle 2. května 2004 se budete moci každou neděli v 16.15 hodin zúčastnit modlitby nešpor ve svatohorské bazilice.

Varhanický kurz na Svaté Hoře

Ve dnech 27. až 29. února 2004 se na nejfrekventovanějším českém mariánském poutním místě – Svaté Hoře konal Víkendový kurz chrámové praxe pro varhaníky.

Dějiny hudby na svaté Hoře VI.

V důsledku stísněného prostoru na kůru na Svaté Hoře po stavbě varhan z roku 1910, jakož i nahuštění jednotlivých vnitřních dílů varhan, kdy bylo potřeba rozebrat polovinu nástroje, aby se mohla opravit drobná závada, a těchto závad vinou nespolehlivé pneumatické traktury přibývalo, byla postupem času naplánována stavba nových varhan. Tento úkol byl svěřen firmě Rieger a Kloss, která však právě procházela existenčními problémy, jejichž důsledkem bylo rozštěpení závodu. I proto se stavba táhla, hrozilo navýšení nákladů, ale přes všechny peripetie se nakonec podařilo nástroj postavit.
15. února 2004 více

Katecheze o mši svaté VII.

(Převzato z pastorační a teologické revue polských redemptoristů „Homo Dei“. Přeložil a upravil P. Stanislav Přibyl, CSsR) 15. února 2004 více

Několik slov o svatohorské "rybovce"

Letošní vánoce na Svaté Hoře patřily o třech letech opět Rybově vánoční mši „Hej mistře“. Tato skladba byla provedena na „půlnoční“ mši svaté (24. prosince v 16 hodin) a podruhé zazněla spolu s pastorelou „Rozmilý slavíčku“ na Vánočním koncertě Svatohorského chrámového sboru na svátek sv. Štěpána odpoledne. Jistě se ptáte, co je na provedení této mše o vánocích tak výjimečného, je přece již drahnou dobu jejich stálou součástí. Dovolte mi tedy, prosím, poněkud se rozepsat o tom, jakou že „Rybovku“ jsme to na Svaté Hoře vlastně zpívali.
15. února 2004 více

Víkendový kurz chrámové praxe pro varhaníky 27. – 29. února 2004

Jednou z nově pořádaných akcí letošního roku jsou Víkendové kurzy chrámové praxe pro varhaníky, a to se zaměřením především pro studenty konzervatoří a ostatní varhaníky s vyšší úrovní techniky hry na tento nástroj.

Dějiny hudby na Svaté Hoře V.

Pokračování článku z 15.10.2003
P. Stanislav Přibyl, CSsR 20. prosince 2003 více

Dějiny hudby na Svaté Hoře IV.

Pokračování článku z 15.8.2003
Nalezeno 29 článků, zobrazuji 11 až 20
« < 1 2 3 > »
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.