Nabídka akcí a služeb » Průvodcovská služba

Objekt poutního místa je volně přístupný věřícím, poutním výpravám a jednotlivým návštěvníkům. Skupiny turistů a zájezdy organizované cestovními kancelářemi mohou navštívit Svatou Horu jen v doprovodu průvodce ze Svaté Hory.

\"AndělProhlídkový okruh začíná před Svatohorským poutním muzeem a zahrnuje prohlídku ambitů a kaplí, Svatohorských schodů, krápníkové kaple svaté Máří Magdalény, prochází kolem křížové cesty na Svatohorské náměstí a končí v bazilice Nanebevzetí Panny Marie.

Prohlídka s průvodcem trvá cca. 50 minut.

Prohlídky jsou nabízeny v českém, německém, anglickém a ruském jazyce.

Prohlídku s cizojazyčným výkladem a prohlídku pro větší skupinu je nutné rezervovat písemně, faxem, e-mailem nebo vyplněním formuláře zde.

 

Také je možnost prohlédnout si samostatně expozici nového Svatohorského poutního muzea

Otevírací doba prodejny a muzea:    každý den po celý rok!

Období, kdy je možno jít na prohlídku bez objednání předem:

květen (pouze o víkendech):         9 - 16 hodin (poslední prohlídka v 15 hodin)
červen:                                       9 - 16 hodin (poslední prohlídka v 15 hodin)
červenec - srpen:                         9 - 17 hodin (poslední prohlídka v 16 hodin)
září:                                           9 - 16 hodin (poslední prohlídka v 15 hodin)
říjen (pouze o víkendech):            9 - 16 hodin (poslední prohlídka v 15 hodin)

V jiných případech (tedy mimo uvedené časy a měsíce) je prohlídka s průvodcem možná po předchozí domluvě a při minimální počtu 5 účastníků.

Vzhledem k tomu, že Svatá Hora je stále živým poutním místem, v době bohoslužeb v bazilice není možná návštěva baziliky ani v rámci prohlídky. Skupina musí vyčkat konce bohoslužby.
Zejména v neděli může být nabídka prohlídek vzhledem k bohoslužbám omezena.
Děkujeme za pochopení.

Cena prohlídky s průvodcem:
dospělí – plné vstupné:                                                           120 Kč
důchodci, děti (do 15 let), studenti, ZTP – snížené vstupné:         80 Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + 1 až 5 dětí):                                  290 Kč
prohlídka s cizojazyčným výkladem:                                        170 Kč

 

Prohlídka Svaté Hory s koncertem

Po předchozí domluvě, nejlépe pro organizované skupiny s minimálním počtem 10 účastníků, je \"Novémožná prohlídka s průvodcem, po které následuje půlhodinový koncert na nové chórové varhany v bazilice.  

Cena prohlídky s koncertem:

(Rozdíl oproti ceně prohlídky bez koncertu je darem Matici Svatohorské na stavbu velkých varhan)

český výklad: 140 Kč
cizojazyčný výklad: 200 Kč

V prostorách přímo pod hodinovou věží obchod s poutním zbožím, suvenýry a knihami převážně z produkce Karmelitánského nakladatelství. Nabízené zboží lze zakoupit také ve svatohorském e-shopu.

Nabídka vzdělávacích programů na Svaté Hoře u Příbrami pro žáky mateřských, základních i středních škol. Podrobnosti zde.

Průvodcovskou službu provozuje Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie - Svatá Hora.

Kontakt:
Svatohorské poutní muzeum a průvodcovská služba
Svatá Hora 591
261 01 Příbram

tel.: +420 318 429 943
fax: +420 318 429 934
mobil: +420 731 619 800
e-mail: prohlidka@svata-hora.cz

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.