Časopis Svatá Hora » Duchovní slovo

Opravdové přátelství

pratelstvi-perexKázání přednesené o pátku 7. týdne v mezidobí.

 

 

P. Z. Šilhánek, CSsR 26. února 2011 více

Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm

P. Zdeněk Šilhánek, CSsRLiturgické texty a promluva ze mše 9. ledna 2010.
P. Zdeněk Šilhánek, CSsR 11. ledna 2010 více

Ježíš, Král pokoje

P. Roman Janáč, CSsR

Letošní církevní rok se pomalu blíží ke konci a my jsme jej už prakticky zakončili poslední nedělí, jak jinak než slavností Ježíše Krista Krále. Ježíš jediný  je skutečně hoden tohoto titulu. Je králem nejen svého lidu, ale je také králem všeho tvorstva, dějin a času.  Je  Alfou i Omegou, Prvním i Posledním, ale především Prvorozeným z mrtvých, Božím Beránkem, který už neumírá, smrt ani nic ostatní nad ním nemůže mít vládu.

P. Roman Janáč 27. listopadu 2009 více

Život a smrt

 

P. Roman Janáč, CSsR

Vzpomínkou na všechny věrné zesnulé, zvláště na ty s kterými nás pojilo rodinné, přátelské pouto lásky, jim chceme vyjádřit svou úctu, vděčnost. Ta dnešní vzpomínka je  ale myslím na prvním místě vyjádřením naší  křesťanské víry. Víry ve věčný život, nesmrtelnost duše, existenci Boha.

P. Roman Janáč 3. listopadu 2009 více

Všichni svatí - krásní

 

P. Roman Janáč, CSsR

Při slavnosti všech svatých se chceme s celou Církví  radovat.  Radovat  z  těch, kteří  již oblékli bílé roucho svatosti, vidí Boha  tváří  v  tvář  a  prožívají  nekončící  blaženost.  Svatý  Bernard říká, že dnešní slavnost  ho  vždy naplňovala velkou touhou, jednou  také do tohoto společenství  patřit.

P. Roman Janáč 3. listopadu 2009 více

Jaké místo ti patří

P. Roman Janáč, CSsR

Ježíš  přichází do domu jednoho z  předních farizeů, jak čteme, aby tam pojedl.  Byl pozván ze slušnosti, z  čistého přátelství, nebo z  nějakého jiného důvodu, spíše postranních úmyslů  vlivného  farizeje?!  Zřejmě ano, protože Lukáš píše, bylo jich tam víc  a  dávali si na něj, jako obvykle pozor. 

P. Roman Janáč 30. října 2009 více

Pane, ať vidím

P. Roman Janáč, CSsR

Každému z nás  je dána schopnost komunikace se svým Stvořitelem. Nejčastějším způsobem komunikace je samozřejmě modlitba. Pro rozhovor s Bohem existují různé způsoby a druhy modlitby. Jedním z  takových osvědčených způsobů jsou i modlitby, či prosby, které spočívají v  tom, že se neustále opakují. S  tím souvisí i dnešní zvolání slepého žebráka Bartimaie: „Ježíši Synu Davidův, smiluj se nade mnou“.

P. Roman Janáč 27. října 2009 více

Společný život

P. Roman Janáč, CSsR

Biblická čtení 27. neděle v mezidobí, nás chtějí přivést k zamyšlení nad tím, jaký byl původní úmysl Boha Stvořitele s člověkem.Člověku byla Bohem svěřena do péče starost o správu země. Člověk je tedy zodpovědná a živá bytost. Je ale jasné, že člověk se chová jinak k živočichům, neschopným komunikace a jinak k lidské bytosti, stvořené na podobu a obraz Boží. Zvíře dokáže být věrné ale nedokáže milovat a sdílet meziosobní lásku.

P. Roman Janáč 9. října 2009 více

Zemský "ráj" to na pohled

P. Roman Janáč, CSsRŘíká se, že všechny cesty vedou do Říma. Jestli vedou do Říma, pak vedou také z Říma. My křesťané víme, co pro nás toto „věčné“ město znamená. Má v něm svůj domov zástupce Ježíše Krista na zemi, papež, náš Svatý otec, dnes Benedikt XVI. Jedna cesta z Říma na konci měsíce září vedla k naší radosti také k nám do České republiky.

P.Roman Janáč 7. října 2009 více

Ježíš je vždy výjimečný

P. Roman Janáč, CSsR

Dva liturgické  texty 24. neděle v mezidobí, a sice 1. čtení z proroka Izaijáše (50) a evangelium svatého Marka (8), jak to obvykle bývá, spolu úzce souvisí. Hovoří k nám o trpícím Božím služebníkovi, který přijde na svět  v  určeném čase a vezme na sebe tu velkou úlohu Mesiáše a Spasitele.

P. Roman Janáč 18. září 2009 více
Nalezeno 72 článků, zobrazuji 21 až 30
« < 1 2 3 4 5 > »
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.