Časopis Svatá Hora » Duchovní slovo

Čisté a nečisté

P. Roman Janáč, CSsR Ježíš dnes v rozmluvě s farizeji a učiteli zákona zdůrazňuje, co člověka opravdu poskvrňuje. Říká, že ne to, co do nás vchází, ale co z našeho nitra vychází. Na závěr pak uvádí  neblahý výčet toho, co všechno jsme schopni v nitru rozvíjet, přechovávat a vynášet na denní světlo naší společnosti.
P.Roman Janáč 1. září 2009 více

Nejen z chleba žije člověk

P. Roman Janáč, CSsRZástup lidí, které Ježíš zázračně nasytil, jej nepřestává hledat. Chtějí po něm ještě víc, chtějí s ním být, hovořit, slyšet ho,  kladou mu otázky.  Ježíš ale s trochou lítosti konstatuje, že ho hledají především proto, že zajistil jejich pozemské potřeby, že je nasytil. Ježíš se jim snaží vysvětlit, že nepřišel jako Boží Syn proto, aby se postaral o jejich nasycení, Ježíš může daleko více.
P. Roman Janáč 5. srpna 2009 více

Slavnost Nejsvětějšího Vykupitele

P. Roman Janáč, CSsRSlavnost Nejsvětějšího Vykupitele, Ježíše Krista, kterou slavíme třetí neděli v červenci, není samozřejmě slavností jen pro nás redemptoristy, kteří neseme jméno právě  podle tohoto titulu. Vykupitel se řekne latinsky Redemptor, Redemptor mundi, Vykupitel světa, tedy my redemptoristé bychom měli být především nositeli a zvěstovateli Ježíšova hojného vykoupení.
P.Roman Janáč 22. července 2009 více

Ježíš je mocný

P. Roman Janáč, CSsR

Ježíš se nám dnes v evangeliu 12. neděle v mezidobí, představuje jako ten, který má velkou moc. Na jeho jediné gesto a slovo ho poslouchají nespoutané pozemské živly, větrná bouře se utiší  a nastává pokoj. K smrti vystrašení učedníci žasnou a v hrůze se mezi sebou ptají, kdo je tenhle člověk?!

P. Roman Janáč 21. června 2009 více

Neposkvrněné srdce Panny Marie

  P. Roman Janáč, CSsR               

Po velkých slavnostech seslání Ducha svatého, Nejsvětější Trojice, Božího Těla a Nejsvětějšího srdce Ježíšova, nám moudrost liturgie nabízí ke kontemplaci Neposkvrněné srdce Panny Marie. Srdce Ježíšovo je ovinuté trním bolesti, bolesti našich hříchů, které ho zraňují a zarmucují. Srdce Panny Marie je probodené mečem bolesti, bolesti nad utrpením svého Syna a zlobou nás lidí. Obě srdce krvácí z lásky, láska totiž pláče a má zármutek nad tím, když se děje něco špatného, a láska také cítí s trpícím.

P. Roman Janáč 20. června 2009 více

Vše pod vlivem Ducha svatého

P. Břetislav Vaněk, CSsRJsme ještě pod vlivem svátku Ducha svatého. Duch a hmota jsou protiklady, které se nasnášejí, napsal kdosi. Z  teologie víme, co pro křesťana Duch svatý znamená, co znamená pro laiky svátost  biřmování a pro nás kněze svátost, kdy nám světitel při vkládání rukou říkal, přijměte Ducha svatého. Jistě nebudeme jako ta prostá žena, která děkovala knězi při votivní mši k  Duchu svatému: „ To je můj nejmilejší Bůh.“

 

P. Břetislav Vaněk 17. června 2009 více

Ježíš v Eucharistii

P. Roman Janáč, CSsR Dnes na slavnost Božího Těla a Krve Páně chceme stát před naším Bohem v pozici těch, kteří děkují. Děkují za to, že náš Pán Ježíš Kristus zůstává, tak jak slíbil, s námi ve svátosti Eucharistie trvale s námi.  Ježíš se denně na celém světě, skrze pomazané ruce kněze, před námi pod způsobou chleba a vína proměňuje a obětuje na oltáři Boží lásky. Obětuje se a proměňuje, abychom se i my podle jeho příkladu obětovali,  proměňovali a „lámali“ druhým.

P. Roman Janáč 16. června 2009 více

Boží lékárna

Roman Janáč, CSsRKaždý člověk na světě se rodí proto, aby žil, a také aby byl zdráv. S naším zdravím se totiž snoubí následná síla, radost a chuť do života. Nemoci ale nechodí po horách ale bohužel po nás lidech, tak jako v tomto pro nás náročném chřipkovém období. Každý, kdo je nemocný, dělá jistě vše proto, aby byl zase zdravý, cítil se dobře, mohl být opět spolu s přáteli a plnit své každodenní povinnosti.

 

P. Roman Janáč, CSsR 15. února 2009 více

Hospodin dal, Hospodin vzal, Hospodinovo jméno buď pochváleno

Roman Janáč, CSsRLiturgické texty 5. neděle v mezidobí nám předkládají k úvaze více myšlenek. Druhé čtení a evangelium kladou důraz na ohlašování Božího Slova.

 

P. Roman Janáč, CSsR 8. února 2009 více

Rodina je posvátná, protože vztahy v ní jsou posvátné

P. Stanislav Přibyl, CSsRSvátek, který dnes oslavujeme, se jmenuje Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa. Svatí jsou nám dáni k tomu, abychom je následovali a abychom je prosili o přímluvu. V případě Svaté Rodiny však jde o trochu více. Setkáváme se s třemi svatými osobami, o jejichž bezúhonnosti a výjimečnosti není pochyb.

 

P. Stanislav Přibyl, CSsR 28. prosince 2008 více
Nalezeno 72 článků, zobrazuji 31 až 40
« < 2 3 4 5 6 > »
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.