Časopis Svatá Hora » Duchovní slovo

Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova

P. Stanislav Přibyl, CSsRV liturgii adventu můžeme pozorovat jakýsi vývoj. První nedělí adventní nás provází prorok Izaiáš, druhou a třetí Jan Křtitel a ústřední postavou dnešního dne je Panna Maria.
P. Stanislav Přibyl, CSsR 21. prosince 2008 více

Od Damoklova meče k sestře Smrti

P. Stanislav Přibyl, CSsRDušičky jsou takovým zvláštním dnem. Přestože se lidé v naší době a kultuře bojí na smrt i jen pomyslet, v dušičkovém období se celá republika dává do pohybu, aby si její obyvatelé vzpomenuli na své drahé zemřelé.

 

P. Stanislav Přibyl, CSsR 2. listopadu 2008 více

Maria stále přítomná a krásná

P. Stanislav Přibyl, CSsRKdyž v roce 1950 vyhlásil papež Pius XII. dogma o nanebevzetí Panny Marie, bylo to jen logické završení staleté víry církve. Dogmata se vyhlašovala ze dvou důvodů. Prvním důvodem bylo ujasnění základních pravd víry tváří v tvář herezím, které se církvi nevyhýbaly od počátku její existence. Druhým důvodem potom bylo slavnostní prohlášení nějaké pravdy víry, kterým žije církev po dlouhá staletí, ale které není výslovně obsaženo v Písmu svatém.

 

Ohlédnutí se za životem

P. Stanislav Přibyl, CSsRPromluva přednesená při mši svaté v 19.30 hodin o vigilii poutní slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

 

Kázání kardinála Giovanniho Coppy

Giovanni kardinál Coppakteré přednesl při mši svaté 10. července 2008 v 10.00 hodin na Svaté Hoře.

 

Giovanni kardinál Coppa 10. července 2008 více

Přítomnost Božího Syna proměňující svět

P. Stanislav Přibyl, CSsRPromluva přednesená o slavnosti Těla a Krve Páně, v neděli 25. května 2008 při mši svaté v 9 hodin

 

Ježíš přichází k nám, kteří máme strach, a říká: „Pokoj vám.“

P. Juventius Andrade, CSsRSlavíme dnes Bílou neděli, domenica in albis, oktáv Velikonoc. Chtěl bych se s Vámi podělit o několik momentů z evangelia, které je nám dnes předkládáno.

 

 

Láska k bližnímu bude důkazem v náš prospěch

P. Stanislav Přibyl, CSsR

Dušičkové kázání, přednesené ve svatohorské bazilice
2. listopadu 2007.

 

P. Stanislav Přibyl, CSsR 2. listopadu 2007 více

Kázání o primiční mši P. Romana Janáče 8. července 2007 v Lačnově

P. Stanislav Přibyl, CSsRSešli jsme se zde, abychom se radovali. Abychom se radovali a poděkovali Bohu za nového kněze. Abychom poděkovali Bohu za to, že se opět mezi námi našel někdo, kdo zaslechl Boží volání a kdo měl odvahu na něj odpovědět.

 

P. Stanislav Přibyl, CSsR 21. července 2007 více

Moc slova

P. Stanislav Přibyl, CSsRAsi celý národ sledoval nedávnou návštěvu prezidenta USA G. W. Bushe v Praze. Samozřejmě - mnozí nadávali, mnozí si libovali.
Nalezeno 72 článků, zobrazuji 41 až 50
« < 3 4 5 6 7 > »
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.