Časopis Svatá Hora » Články ročníku 2003

Slavná tajemství

Z papežských dokumentů...

"Chraňte se kvasu farizeů"

Katecheze o mši svaté IV.

(Převzato z pastorační a teologické revue polských redemptoristů „Homo Dei“. Přeložil a upravil P. Stanislav Přibyl, CSsR) 15. srpna 2003 více

Opravy na Svaté Hoře

Rok 2003 je rokem klidu. Zotavujeme se my i svatohorský areál z loňské obrovské opravy. Jen pomalu se daří uskutečňovat dokončovací práce. Ještě chybí na několika místech doplnění horního ambitu umělým kamenem a dokončují se trávníky. Protože dodavatelská firma Alva Příbram, s.r.o. není schopna (nebo ochotna) dokončit nedodělky, předali jsme celý spor advokátní kanceláři.

Zemřel Vladimír Verner

23. června 2003 zemřel po dlouhé těžké nemoci vedoucí stavebního odboru Arcibiskupství pražského, bývalý svatohorský ministrant. Původně jsem chtěl s jeho bratrem Pavlem Vernerem udělat rozhovor, ale nejrůznější okolnosti nám zabránily v tom, abychom se setkali. Pavel Verner vypracoval krásné a poetické vyznání lásky svému bratru Vladimírovi, celé rodině a také jedinečnému daru, společnému celému „klanu“ Vernerových – hudbě. Toto vyznání přetiskujeme:
Tvůj bratr Pavel 15. srpna 2003 více

Milí přátelé, čtenáři časopisu Svatá Hora,

Je srpen, tedy už tři měsíce po členské schůzi naší Matice Svatohorské.  Ráda bych Vás informovala o jednom z bodů,  se kterým jsem vystoupila v diskusi. Týká se německé cestovní kanceláře a její pravidelné spolupráce s poutním místem Svatá Hora.

Mgr. Iva Klusalová 15. srpna 2003 více

Vyfocený Bůh

K bráně svatohorských ambitů přicházejí muž a žena. Manželé, snad třiceti či čtyřicetiletí, jsou patrně cizinci - usuzuji tak podle oblečení i chování. Nijak nespěchají, přibližují se docela pomalu a klidně, zcela soustředěni na hlavní bránu, kterou jistě za malou chvíli vejdou. To vše by snad mohlo být i znakem úcty k místu, kde se nacházejí.
15. srpna 2003 více

Dějiny hudby na Svaté Hoře II.

Pokračování článku z 15.4.2003

Miluji tě, Matko má

Ó Královno, loupící srdce, volám k tobě se sv. Bonaventurou. Paní, jež láskou a dobrodiními, prokazovanými tvým sluhům, uchvacuješ jejich srdce, uchvať i mé srdce ubohé, které tě také chce vroucně milovat.

Naslouchání Božímu slovu a ztišení

Z papežských dokumentů...
Nalezeno 65 článků, zobrazuji 31 až 40
« < 2 3 4 5 6 > »
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.