Informace » Matice Svatohorská » Aktuální projekty

Aktuální projekty

Matice Svatohorská v současné době realizuje tyto projekty:

  • Stavba nových varhan pro Svatou Horu

Nové internetové stránky věnované stavbě nových varhan naleznete zde.

Projektu se Matice Svatohorská ujala v roce 2001. Projekt se sestává ze dvou etap: stavba menších mobilních tzv. chórových varhan a stavba velkých varhan pro západní kůr baziliky. Pro stavbu obou nástrojů vybrala Matice Svatohorská varhanáře Vladimíra Šlajcha z Borovan. Celkový rozpočet projektu se pohybuje kolem 18.000.000 Kč.

Detail prospektu

Na podzim roku 2006 byla zahájena stavba chórových varhan. Díky štědrosti dárců mohly být v prosinci 2007 tyto varhany v hodnotě 3.493.100 Kč (včetně DPH) dokončeny. Byly slavnostně požehnány 26. prosince 2007 v rámci liturgické slavnosti nešpor. Mají unikátní technické řešení. Jedná se o jedenáctirejstříkový nástroj, který se skládá ze dvou na sebe položených positivů a pedálu. Varhany je tak možné používat buď jako dvoumanuálový nástroj s pedálem, nebo jako dva jednomanuálové nástroje, z nichž ten dolní je s pedálem. Jsou umístěny v presbytáři baziliky. Jsou určeny především pro doprovod liturgie ve venkovních prostorách Korunovačního oltáře, prozatímně kryjí i liturgické potřeby v bazilice.

Více informací o chórových varhanách

Po úspěšné realizaci stavby chórových varhan navazuje Matice Svatohorská bezprostředně úsilím o Návrh velkých varhanstavbu velkých varhan pro západní kůr baziliky. Tento nástroj bude stát na kůru v bazilice. Bude mít 3 manuály a pedál, 30 rejstříků a 1872 píšťal. Varhany by kromě doprovodu liturgie měly být určeny především pro interpretaci děl barokní hudby, zvláště kompozic Johanna Sebastiana Bacha, a raného romantismu. Cena nástroje se bude se všemi přidruženými pracemi (zednické, elektroinstalační, truhlářské) pohybovat kolem částky 15.000.000,- Kč.

Pro shromažďování darů na nové varhany byla zřízena veřejná sbírka.

Z dosud získaných prostředků byly v říjnu 2008 vyrobeny píšťaly čtyř jazykových rejstříků pro velké varhany: Trompeta 8´, Hoboj 8´, Vox Humana 8´a Posaunbas 16´.

V říjnu 2008 byly vydány letáky (v češtině, angličtině a němčině) o stavbě velkých varhan pro Svatou Horu.

Matice Svatohorská nechala vydat bronzovou pamětní medaili s motivem nových varhan.

V prosinci 2008 bylo vydáno CD "Nové chórové varhany na Svaté Hoře" s nahrávkou skladeb hraných na chórové varhany v podání předního českého varhaníka Jaroslava Tůmy a amerického varhaníka českého původu Karla Paukerta. CD je k dostání v Prodejně knih a poutního zboží na Svaté Hoře nebo ve svatohorském internetovém obchodu.

  • Ekologické vytápění proboštství a kláštera na Svaté Hoře

Vzhledem k nutnosti výměny některých dosluhujících kotlů se ve spolupráci s firmou Verner instaluje ekologické vytápění (na biomasu) prostor proboštství a kláštera. Matice Svatohorská se rozhodla financovat 10% podíl na získané dotaci ve výši cca 2 miliony korun, tj. cca 200.000 Kč.

  • Zpřístupnění zvonice na Svaté Hoře

Na podzim 2008 a na jaře 2009 by se měly upravovat prostory zvonice tak, aby byly od nadcházející sezóny zpřístupněny návštěvníkům Svaté Hory. Náklady včetně projektových prací činí cca 220.000 Kč. Kromě vzácných svatohorských zvonů nabízí zvonice pěkný výhled do okolí.

Projekty můžete podpořit svým darem, odečitatelným od základu daně, na číslo účtu:
- varhany: 050016-0523967309/0800
- ostatní projekty: 523967309/0800
Za dobrodince je sloužena každý pátek v 7.00 hodin mše svatá.
Děkujeme za Vaši štědrost.

Již realizované projekty:

  • Stavba chórových varhan (dokončena 2007)
  • Výroba zádveří do Svatohorského poutního muzea (dokončena 2006)
  • Restaurování kovaných dveří z ambitů na proboštství a do Svatohorského poutního muzea (dokončeno 2006)
  • Restaurování vjezdových vrat do proboštství (dokončeno 2004)
  • Restaurování západních vstupních dveří do baziliky (dokončeno 2002)
  • Restaurování vstupních vrat Pražské brány (dokončeno 2001)
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.