Časopis Svatá Hora » Články ročníku 2000

Obnova křížové cesty v přírodě na Svaté Hoře

V neděli 10. září 2000 odpoledne o půl páté jsme slavnostně posvětili obnovenou křížovou cestu, která se rozkládá v prostoru mezi svatohorskou zvonicí a studánkou. Lemuje krásnou louku na jižním svatohorském svahu v délce přibližně 800 metrů.
Při této příležitosti jsme požádali svatohorského faráře P. Stanislava Přibyla, CSsR a technika Svaté Hory a současně místopředsedu Matice svatohorské pana Václava Hofmeistera, aby nám o této obnově povyprávěli.

Modlitba na každý den

V našem životě se tu a tam může objevit období, kdy máme pocit, že z naší modlitby, nebo ze setkání s Bohem na mši svaté a vůbec z duchovního života jakoby se vytrácelo osobní prožívání Boha, jeho přítomnost a pomoc. Modlíme se a často se nám to jeví jako odříkání nějakých slov, na které se ani neumíme soustředit.

„Čím asi toto dítě bude“…

Tak by se mohli tázat manželé Stanggassingerovi, když se jim 12. ledna 1871 narodil syn Kašpar. To ale nikdo nevěděl.

Co píší o křížové cestě v přírodě staré ročníky Svaté Hory

Při příležitosti obnovy křížové cesty v parku v areálu Svaté Hory se podívejme, co o této křížové cestě psala Svatá Hora v době jejího zvyku.

Panna Maria Růžencová a bitva u Lepanta

V první polovině 16. století rozšiřovalo Turecko úspěšně své panství do Evropy. V té době se Sulejmanu I. podařilo dobýt Bělehrad a poté ostrov Rhodos.

Homilie apoštolského nuncia v ČR, arcibiskupa Giovanniho Coppy, 20. srpna 2000 na Svaté Hoře

Drazí spolubratři v kněžství, jáhnové a ministranti, milé sestry, milovaní věřící! Slavíme dnes největší letní svátek ke cti Matky Boží: její nanebevzetí po smrti, s duší i s tělem. Stále si připomínám požehnaný den 1. listopadu Svatého roku 1950, kdy papež Pius XII. na náměstí sv. Petra za přítomnosti kardinálů, biskupů a věřících, kteří se dostavili ze všech koutů světa, definoval Nanebevzetí Panny Marie jako pravdu víry.

Svatohorská pouť

Z pražské periferie, z Čakovic z farnosti sv. Remigia, jezdilo každoročně procesí na Sv. Horu - vždy o korunovační slavnosti. Bylo to mezi roky 1930 a 1940.

Na Svaté Hoře jsem opravdu jako doma

Arcibiskup Giovanni Coppa přišel do Československé republiky jako vyslanec Svatého otce na podzim roku 1990 a žije s námi už téměř deset let. Od té doby jsme měli mnohokrát příležitost se s ním setkat, obdivovat jeho pokroky v češtině a naslouchat jeho promluvám, kterými nás oslovoval. Vždy zdůrazňoval své poslání být tlumočníkem vztahu Jana Pavla II. k naší zemi a k naší církvi i tlumočníkem našich pozdravů a přání papeži. Sám přitom jakoby ustupoval tak trochu do pozadí. Nyní máme znovu možnost ho přivítat na Svaté Hoře při zdejší pouti. Při té příležitosti jsme mu položili několik otázek v rámci naší série rozhovorů s významnými osobnostmi.

Narozeniny naší nejlepší Matky

Je bezesporu pěkným lidským obyčejem vzpomínat narozenin našich příbuzných a přátel. Ve sdělovacích prostředcích se rovněž připomínají narozeniny velkých lidí, kteří se nějak proslavili, získali si zásluhy o lidstvo nebo aspoň o svou domovinu.

Celostátní setkání mládeže ‘99

Do místnosti, kde náš zpravodaj soustředěně pracoval na počítači, vstoupil monsignor Graubner v celé své velikosti. Slušně pozdravil a dostalo se mu také slušné odpovědi: „Čau, posaď se.“
(Z perliček uveřejněných ve „SVAHORU“ – deníku vycházejícího při příležitosti setkání)
Nalezeno 44 článků, zobrazuji 11 až 20
« < 1 2 3 4 5 > »
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.