Časopis Svatá Hora » Články ročníku 2000

Trapas

Jednoho dne přišla moje matka, žena podnikavá, s úžasnou novinkou. Byli jsme pozváni do Příbramě na Svatou Horu, kde sloužil ranní mši papežský nuncius Giovanni Coppa. A to není vše. Monsignore Coppa se chtěl s celou rodinou setkat po bohoslužbě.

Panna Maria – Matka usmíření s Bohem

„On bude znamením, kterému se bude odporovat.“ Tato slova slyšela Panna Marie jako mladá matka, žijící v povznášející radosti z narození Mesiáše, ze setkání s pastýři a mudrci. To všechno naplňovalo její srdce vděčností k Bohu, že „shlédl na svou nepatrnou služebnici“ a že jí „učinil veliké věci ten, který je mocný.“ (Lk 1, 47; 49a).

Pokání

„Roztrhněte své srdce, a ne šaty, a obraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je dobrotivý a milosrdný, shovívavý a plný lásky, slituje se v neštěstí.“ (Jl 2, 13). Na sklonku zimy každoročně vstupujeme do postní doby. Moudrá matka církev nám připomíná, co je třeba. Pokání je velmi důležitou činností křesťana, je však také velmi náročné. Jako každá lidská činnost, musí mít i kajícnost svůj důvod. Ten je vždy po ruce. Je jím hřích – vzpoura proti Bohu. Každé naše provinění s sebou nese dvojí škodu – poškozuje člověka a uráží Pána Boha.

Naše pravidelné otazníky ..., tentokrát pro pana Josefa Vacka, starostu města Příbrami

V době totality byl vztah města ke Svaté Hoře zcela negativní. Kdyby to bylo bývalo možné, tak by ji byli asi nejraději obestavěli věžáky až nahoru, aby nebyla vůbec vidět.
Nalezeno 44 článků, zobrazuji 41 až 44
« < 1 2 3 4 5 > »
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.