Informace » Matice Svatohorská » O Matici Svatohorské

Matice Svatohorská

\"ZnakMatice Svatohorská je dobrovolné, neziskové, veřejně prospěšné, nepolitické a podpůrné sdružení.

Na základě svých stanov si klade za cíl pečovat o duchovní zázemí Svaté Hory, shromažďovat příspěvky na opravy a údržbu baziliky a celého poutního areálu, podporovat propagační, agenturní a publikační činnost v oblasti náboženské a morální a snažit se vytvářet příznivé podmínky pro příchozí poutníky.

Stanovy Matice Svatohorské jsou k dispozici zde.
Projekty, které Matice Svatohorská realizuje, najdete zde.
Nové internetové stránky věnované stavbě nových varhan naleznete zde.

Matice Svatohorská je partnerem projektu rekonstrukce poutního areálu na Svaté Hoře.
 \"logo

 

Matice Svatohorská byla založena v roce 1921. Před 2. světovou válkou měla více než 13 tisíc členů. Díky její činnosti se tehdy podařilo vtisknout dnešní podobu celému okolí Svaté Hory. V době komunismu nemohla Matice vykonávat svou činnost. Byla obnovena v roce 1990 jako neformální sdružení přátel a dobrodinců Svaté Hory. Svou dnešní právní podobu získala Matice Svatohorská 20. dubna 2000, kdy byla registrována u Ministerstva vnitra ČR pod č. j. VS/1-1/43568/00-R jako občanské sdružení. Orgány Matice se ustavily volbami na ustavující členské schůzi, která se spolu s Poutí Matice konala v sobotu 10. června 2000. 

Více o historii Matice Svatohorské naleznete zde

O své činnosti informuje Matice Svatohorská své členy ve výročních zprávách.

Podle Stanov Matice Svatohorské může být členem sdružení fyzická osoba starší 18 let i právnická osoba. Členy mohou být jak čeští občané, tak cizinci. Kromě jiného se členové zavazují k placení členského příspěvku, který pro výdělečně činné osoby činí alespoň 400 Kč ročně a pro nevýdělečně činné 200 Kč za rok.

Chcete-li se stát členem Matice Svatohorské, obraťte se na Výbor Matice Svatohorské nebo vyplňte přihlášku, která je ke stažení zde, a zašlete ji na níže uvedenou adresu Matice.

Svým členstvím v Matici Svatohorské podporujete poutní místo Svatá Hora.

Každý pátek je mše svatá v 7 hodin sloužena za členy Matice Svatohorské a dobrodince Svaté Hory.
Poslední sobotu v květnu se každý rok koná Pouť Matice Svatohorské a výroční členská schůze.

Sídlo a kontakt:
Matice Svatohorská
Svatá Hora 591
261 01 Příbram
IČ: 70829071

bankovní spojení:
č. ú. (běžný účet): 523967309/0800
č. ú. (veřejná sbírka nové velké varhany): 050016-0523967309/0800
Veřejná sbírka byla oznámena Krajskému úřadu Středočeského kraje dne 30. ledna 2013.

adresa banky: 
Česká spořitelna, a.s., Milínská 166, 261 22 Příbram, 
SWIFT/BIC: GIBA CZ PX

tel.: + 420 318 429 939
e-mail: matice@svata-hora.cz

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.