Informace » Nadační fond » O Nadačním fondu

Nadační fond na Svatohorské schody a zvelebení okolí

Nadační fond na Svatohorské schody a zvelebení okolí pečuje především o Svatohorské schody, které jsou jedním z architektonických symbolů Svaté Hory. Schody spojují poutní místo s městem Příbramí.

Svatohorské schodyNa počátku 90. let byly Svatohorské schody pouze ruinou. Za účelem jejich obnovy vznikla Nadace na obnovu Svatohorských schodů. Schody se podařilo díky darům mnoha dárců obnovit během několika měsíců a byly vysvěceny v říjnu 1993. Nadace se v roce 1999 přeměnila na Nadační fond na Svatohorské schody a zvelebení okolí. Fond byl 3. srpna 1999 zapsán do nadačního rejstříku vedeného u Krajského obchodního soudu v Praze do oddílu N, vložky číslo 278. Nadační fond byl zřízen za účelem ochrany kulturní památky Svatohorských schodů a pečuje tedy o jejich obnovu, údržbu a provozu. Zabývá se také zvelebováním okolí Svatohorských schodů, usiluje o zapsání Svaté Hory do seznamu světového dědictví UNESCO. K jeho plánovaným projektům patří zkvalitnění služeb příchozím poutníkům a návštěvníkům (vybudování stravovacích a ubytovacích zařízení), výstavba rozhledny poblíž svatohorského areálu a jiné. Fond se podílel na obnově křížové cesty v parku poblíž svatohorské studánky.

Nadační fond na Svatohorské schody a zvelebení okolí je platformou spolupráce mezi poutním místem a městem Příbramí.

V současné době shromažďuje fond finanční prostředky především na údržbu Svatohorských schodů, které jsou velmi poničeny vandaly. Jestliže chcete přispět na obnovu Svatohorských schodů, poukažte Váš dar na níže uvedený účet fondu.

Svatohorské schody jsou z města přístupné z Dlouhé ulice (viz plánek) a jsou otevřeny denně v letním období od 8 do 17 hodin, v zimním období od 8 do 15.30 hodin.

Sídlo a kontakt:
Nadační fond na Svatohorské schody a zvelebení okolí
Svatá Hora 591
261 01 Příbram
IČ: 25785311
bankovní spojení: č.ú.: 520096309/0800,
                                 IBAN CZ90 0800 0000 0005 2009 6309,
                                 adresa banky: 
                                 Česká spořitelna, a.s., Milínská 166, 261 22 Příbram,
                                 SWIFT/BIC: GIBA CZ PX
tel.: + 420 318 429 930
e-mail: basilica@svata-hora.cz

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.