Levé menu » Jak na pouť

Jak na pouť

Svatá Hora patří k nejvýznamnějším mariánským poutním místům ve střední Evropě. Každý rok sem přichází tisíce poutníků, aby uctívali Pannu Marii Svatohorskou, jí děkovali a prosili ji o pomoc.

Procesí poutníků (kresba Pavel Verner)Jak se na Svatou Horu dostat?

Svatá Hora se nachází 60 km jihozápadně od Prahy nad městem Příbramí.

Jestliže jedete na Svatou Horu autem nebo autobusem, sledujte po příjezdu do Příbrami značky, které vás zavedou ke Svaté Hoře. Auta a autobusy nemohou vyjet nahoru k poutnímu areálu. Musí být zaparkovány na velkém parkovišti pod Svatou Horou, které se nachází v Balbínově ulici, asi 200 m od poutního areálu (viz plánek, tmavomodrá cesta). Jestliže se jedná o starší obtížně se pohybující poutníky, je možné vyjet autem nebo autobusem nahoru k poutnímu areálu. Poté, co lidé vystoupí, je nutné, aby auto či autobus byly zaparkovány na výše uvedeném parkovišti pod Svatou Horou. Po návštěvě poutního místa se poutníci pohodlně pěšky zase dostanou k autu či autobusu na parkovišti.

Je možné také zaparkovat v centru města (nejlépe na náměstí T.G. Masaryka, u kostela svatého Jakuba) a potom využít Svatohorských schodů, které vedou přímo z centra města do areálu Svaté Hory (viz plánek, červená cesta). Schody jsou dlouhé 400 m a jsou otevřeny denně v letním čase od 8 do 17 hodin a v zimním čase od 8 do 15.30 hodin.

Jestliže pojedete do Příbrami linkovým autobusem z Prahy, vystupte na zastávce Jiráskovy sady. Odtud můžete jít na Svatou Horu pěšky (viz plánek, světle modrá cesta) nebo využít městskou hromadnou dopravu číslo 6A nebo 6B směr Svatá Hora. Tento autobus jezdí denně až k areálu Svaté Hory. K parkovišti pod Svatou Horou jezdí také městská hromadná doprava číslo 2, směr Svatá Hora. Tento autobus jezdí denně, v intervalech 10 - 20 minut. Oba autobusy staví na protější straně silnice než je zastávka linkových autobusů z Prahy. Jestliže přijedete do Příbrami linkovým autobusem z jiných směrů než z Prahy, vystupte na autobusovém nádraží. Zde můžete opět využít městské hromadné dopravy číslo 6A a číslo 2, směr Svatá Hora, které staví u rybníka Dolejší Obora v ulici Čs. armády. Jízdenky je možné zakoupit u řidiče. Jestliže přijedete do Příbrami vlakem, můžete využít městské hromadné dopravy číslo 6A a číslo 2, směr Svatá Hora, které staví u rybníka Dolejší Obora v ulici Čs. armády.
Aktuální jízdní řády MHD naleznete zde.

Otevírací doba

Svatá Hora je otevřena od pondělí do soboty od 6.30 do 18.00 hodin a v neděli od 6.30 do 16.45 hodin. Poutní místo je všem volně přístupné.Vítání poutníků u sloupu Panny Marie (kresba Pavel Verner)

Bohoslužby a poutě

Pořad pravidelných bohoslužeb najdete zde.

Chcete-li navštívit Svatou Horu jako skupina poutníků, můžete zde mít po domluvě se správci Svaté Hory vlastní mši svatou (nejlépe s vlastním knězem), pobožnost nebo křížovou cestu v jiném čase, než jsou uvedené pravidelné bohoslužby. Aby vaše pouť mohla být zapsána, vyplňte tento formulář.

Služby

Na Svaté Hoře jsou nabízeny prohlídky s průvodcem (také v cizích jazycích).

V ambitech se nachází obchod s upomínkovými předměty, poutním zbo%

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.