Nabídka akcí a služeb » "Svatá Hora v čase i nad časem"

Expozice "Svatá Hora v čase i nad časem" je v současné době mimo provoz.

Návštěvníci Svaté Hory mohou toto mariánské poutní místo poznat také prostřednictvím nabídky nazvané "Svatá Hora v čase i nad časem".

\"\\"Stálá\"Tato nabídka zahrnuje zhlédnutí stálé výstavy a návštěvy Svatohorského poutního muzea.

Audiovizuální projekce televizního filmu o historii a současnosti Svaté Hory může být napožádání spuštěna v prodejně. Film, který trvá 43 minut, natočila Česká televize v roce 2006 v rámci grantu EU a SROP „Religiózní turistika na Svaté Hoře". Audiovizuální projekce je možná v češtině, angličtině, němčině, francouzštině, italštině, španělštině, portugalštině, polštině a ruštině.

Stálá výstava představující historii poutního místa, nedávnou minulost Svaté Hory i její architektonické a umělecké bohatství je instalována na oratoři nad hlavním vstupem do poutního areálu, na tzv. letním kůru. Tato výstava byla poprvé ke zhlédnutí v roce 2005 v příbramském Zámečku u příležitosti 100. výročí povýšení Svaté Hory na baziliku minor. Výstava je v češtině.

Ve Svatohorském poutním muzeu, které se nachází vedle Prodejny knih a poutního zboží, jsou vystaveny některé vzácné předměty z cenných svatohorských sbírek. Popisky exponátů jsou česky a německy.

Doba trvání: individuálně, cca 75 minut

Nabídky "Svatá Hora v čase i nad časem" lze využít na požádání v Prodejně knih a poutního zboží (po vstupu do areálu hlavním vchodem vpravo) kdykoli v otevírací době prodejny:

Upozornění: Vstup na oratoř, kde je instalována stálá výstava, je na vlastní nebezpečí.

Kromě této nabídky jsou na Svaté Hoře nabízeny také
prohlídky s průvodcem.

Nabídku Svatá Hora v čase i nad časem zajišťuje Římskokatolická farnost Svatá Hora, Svatá Hora 592, 261 01 Příbram


Kontakt:
Prodejna knih a poutního zboží, Svatohorské poutní muzeum
a průvodcovská služba
Svatá Hora 591
261 80 Příbram

tel.: +420 318 429 943 
mobil: +420 731 619 800
e-mail: prohlidka@svata-hora.cz

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.