Časopis Svatá Hora » Články ročníku 2009

Ježíš, pravý vinný kmen

P. Roman Janáč, CSsRNa 5. neděli velikonoční nám evangelium svatého Jana dává k úvaze další podobenství o vinném kmeni a ratolestech. Vinná réva je nám dobře známa, ale my v Čechách s pěstováním vinné révy mnoho zkušeností nemáme, té se daří spíše v teplejších klimatických podmínkách. Každý člověk ale ví, a zvláště vinař, že vlastnit vinici stojí mnoho práce, času a starostí. Stejně tak se o nás neustále stará náš nebeský Otec, vinař, a přiznejme, že má s námi podobně hodně práce.

 

P. Roman Janáč, CSsR 10. května 2009 více

Nové číslo časopisu Svatá Hora

Bazilika Svatá HoraV těchto dnech vychází nové číslo časopisu Svatá Hora 2/2009. Je ke stažení ve formátu PDF zde.


 

Redakce 8. května 2009 více

Ježíš je skutečně dobrý pastýř

P. Roman Janáč, CSsRJežíš se nám dnes v evangeliu svatého Jana představuje jako dobrý pastýř. Tento všem dobře pochopitelný titul Ježíši zcela právem náleží. Pročítáme-li Ježíšův život, můžeme jasně pozorovat, že Ježíš měl a má pro službu pastýře všechny potřebné vlastnosti. Ježíš je odvážný, rozhodný, jen tak se nevzdá a něčeho nezalekne. Autorita, která vychází z těchto dobrých vlastností, doplněná láskou a pokojem, nemůže být pro nikoho nepříjemná, naopak, tomu, kdo zastává svou autoritu s těmito dobrými vlastnostmi, se každý rád a moudře podřizuje.

 

P. Roman Janáč, CSsR 3. května 2009 více

Ježíš, náš přímluvce

P. Roman Janáč, CSsRHořící velikonoční svíce, symbolizující v každém chrámu vzkříšeného Ježíše Krista, nám stále svítí před očima, a my se radujeme z velkého Božího vítězství nad temnotou a smrtí. Ježíšovo zmrtvýchvstání nás tak naplňuje hlubokým existenčním pokojem, který nám Ježíš trvale zanechal.

 

P. Roman Janáč, CSsR 26. dubna 2009 více

Průvodcovská služba - průvodci v německém jazyce

Sacromontana, s.r.o.Sacromontana s.r.o. přijme pro víkendy a prázdninové měsíce německy mluvící průvodce pro prohlídky na Svaté Hoře.


 

Sacromontana, s. r. o. 25. dubna 2009 více

Svatoklementská pouť pekařů, cukrářů a vinařů v Tasovicích

Logo Matice Svatohorské maléU příležitosti stého výročí svatořečení svatého Klementa Maria Hofbauera Vás Matice Svatohorská srdečně zve na Svatoklementskou pouť pekařů, cukrářů a vinařů do Tasovic u Znojma, která se bude konat v sobotu 23. května 2009.

 

Matice Svatohorská 11. dubna 2009 více

Ježíšova hodina

P. Roman Janáč, CSsRVelikonoční svátky se neodvratně blíží a s nimi se blíží i to, aby Ježíš, Boží Syn, vzal na sebe podobu trpícího služebníka (Iz 53,3). Blíží se Ježíšovo utrpení a jeho hodina. Hodina, kdy bude lidem vydán do rukou, odsouzen a zabit na kříži za spásu světa.

 

P. Roman Janáč, CSsR 29. března 2009 více

Bůh stále miluje svět

P. Roman Janáč, CSsRLiturgické texty dnešní neděle nás chtějí přivést k úvaze nad velikostí Boží lásky k nám. Celá postní doba je, myslím, nejvíce o poznání, pravdivém poznání vlastní nestálosti a hříšnosti, toho, abychom změřili, nakolik jsme Bohu i lidem blízko či daleko, ale nejvíce jde o poznání toho, jaký Bůh ve své podstatě je. Bůh jako milující Otec, jenž pro naši spásu poslal na svět svého vlastního Syna, aby každý, kdo se s ním setká a uvěří v něj, měl život věčný.

 

P. Roman Janáč, CSsR 22. března 2009 více

Ježíš je tím chrámem

P. Roman Janáč, CSsRProšli jsme s Ježíšem už značnou část cesty postního období, období Boží přízně, štědrosti a naděje na jeho věčně se nabízející milosrdenství s ohledem na naši slabost.

 

P. Roman Janáč, CSsR 15. března 2009 více

Za křížem vždy prosvítá Boží světlo

P. Roman Janáč, CSsRDnes nám liturgické texty staví před oči slova a událost deváté kapitoly evangelia podle svatého Lukáše, pojednávající o proměnění Páně na hoře Tábor. Ježíš vyvádí tři své učedníky - Petra, Jakuba a Jana - na vysokou horu a náhle, během společné modlitby, je před jejich zraky proměněn. Pak se z nebe ozve hlas Boha Otce: Toto je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení, toho poslouchejte. Stejná slova, která byla slyšet již při Ježíšově křtu v řece Jordánu, dosvědčují i nyní Kristovo mesiášské poslání, které je zde na hoře Tábor ještě stvrzeno přítomností dvou věrohodných svědků, Mojžíše, zastupujícího izraelský Zákon, a Eliáše z řad starozákonních proroků.

 

P. Roman Janáč, CSsR 8. března 2009 více
Nalezeno 47 článků, zobrazuji 31 až 40
« < 1 2 3 4 5 > »
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.