Časopis Svatá Hora » Informace o časopisu

Časopis Svatá Hora

Časopis Svatá Hora 2009-5Časopis Svatá Hora vychází od roku 1922 jako věstník nejprve Matice Svatohorské, později Proboštského úřadu a nakonec Římskokatolické farnosti Svatá Hora. Po roce 1948 bylo jeho vydávání zakázáno. První číslo po roce 1989 vyšlo jako strojopis k slavnosti Korunovace v roce 1990. Od roku 1991 vychází jako dvouměsíčník 6x do roka. Cena časopisu je dobrovolná, náklady činí v současné době cca 15,- Kč + poštovné na jeden výtisk. Od října 1999 řídí vydávání časopisu redakční rada. Za obsah časopisu odpovídá P. Anton Verbovský, CSsR. Od dubna 2011 časopis vydává Matice Svatohorská. Časopis si můžete objednat buď na adrese: Redakce časopisu Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Příbram, vyplněním formuláře na těchto webových stránkách nebo e-mailem casopis@svata-hora.cz.  

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.