Časopis Svatá Hora » Články ročníku 2001

V Michalovcích

pokračovala v sobotu 10. listopadu oslava blahořečení O. Metoděje Dominika Trčky, které se za pražskou provincii redemptoristů zúčastnil českobudějovický biskup Antonín Liška, P. Vladimír jedlička a P. Stanislav Přibyl.
P. Stanislav Přibyl, CSsR 15. prosince 2001 více

V Římě

Spolu s panem biskupem Antonínem Liškou a naším otcem provinciálem P. Janem Zemánkem jsem měl možnost zúčastnit se blahořečení biskupa Gojdiče a O. Trčky v Římě. S P. Zemánkem jsme se vydali do Říma letecky už ve čtvrtek 1. listopadu.
P. Stanislav Přibyl, CSsR 15. prosince 2001 více

Noví blahoslavení: Pavel Petr Gojdič, OSBM a Metoděj Dominik Trčka, CSsR

V neděli 4. listopadu blahořečil papež Jan Pavel II. na náměstí sv. Petra v Římě osm Božích služebníků a služebnic. Mezi nimi byli dva, kteří mají mnoho společného s naší vlastí a také se Svatou Horou.
P. Stanislav Přibyl, CSsR 15. prosince 2001 více

O tom, jak mě provází v životě obrázek Panny Marie ze Svaté Hory

Obrázek milostné sošky Panny Marie Svatohorské mám u sebe již hodně dlouho. Bylo to asi ve třetí nebo čtvrté třídě základní školy, když se ke mně, jakoby náhodou, dostal. Tehdy jsme si jako děti vyměňovali nejrůznější pohledy – velbloudy a slony, auta a lokomotivy. Už ani nevím, za co jsem tento krásný obrázek vyměnil. Mám dokonce dojem, že jsem ho dostal jaksi navíc při nějaké výměně, a už si ani nevzpomenu, s kým jsem to tenkrát „obchodoval“ – byla-li to spolužačka Yveta nebo kamarád Petr.
P. Stanislav Přibyl, CSsR 15. prosince 2001 více

Advent – konec a začátek dobrých věcí

Prožíváme adventní dobu přípravy na svátky Narození našeho Vykupitele a vy, milí čtenáři a příznivci Svaté Hory otevíráte poslední letošní číslo tohoto časopisu.
P. Stanislav Přibyl, CSsR 15. prosince 2001 více

Přímé spojení

Zlaté jubileum kněžství

V sobotu 15. září 2001 při mši svaté v 17.00 hodin oslavil P. Břetislav Vaněk, CSsR své padesáté výročí kněžského svěcení. Slavnosti bylo přítomno několik desítek příbuzných jubilanta, provinciál P. Jan Zemánek, rektor svatohorské komunity P. Ladislav Škrňa a další spolubratři, mezi nimiž jsme zvláště srdečně přijali br. Dominika Fialu, který provázel jubilanta životem už od jeho chlapeckých let. Při slavnostní mši svaté pronesl oslavenec toto kázání:

Kardinálova pouť

Nejdřív bylo pozvání. Vlastně ne. Nejdřív byl nápad. Pozvat na Svatou Horu vídeňského arcibiskupa kardinála Christopha Schönborna. Pak přišlo z Vídně potvrzení a přijetí pozvání. Na 22.srpna - svátek Panny Marie Královny.

Marnotratný Bůh

Většině z nás je známé podobenství o marnotratném synu, které Ježíš přednesl na obranu hříšníků, kterým se věnoval. Když uvažujeme nad celým příběhem, můžeme si všimnout z jedné strany „marnotratnost syna“ a na straně druhé „marnotratnost otce“.

Bolestná Matka

(Článek je záznamem homilie, přednesené při bohoslužbě na zahájení setkání absolventů KTF UK 15.9.2001 v seminárním kostele sv. Vojtěcha v Praze – Dejvicích)
Nalezeno 47 článků, zobrazuji 1 až 10
« < 1 2 3 4 5 > »
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.