Časopis Svatá Hora » Články ročníku 2001

Proč jezdím na Svatou Horu

Když se mě někdo občas zeptá, proč jezdím na Svatou Horu, odpovím takto: „Oprášit svoji duši.“

Tělo

Jedním z aspektů vzkříšení Mariina, který nás mimořádně zajímá, je tělo. V dnešní době je hodnoceno současně i vysoko i nízko.

Obraz v srdci

Každý člověk nosí ve svém srdci obraz toho, co miluje.

Mariina pokora

V Magnifikat zpívá Panna Maria: "Veliké věci se mnou udělal Pán."

Sto let Pražské provincie redemptoristů

Pražská provincie byla založena jako 16. v pořadí a vznikla vyčleněním 5 domů z vídeňské provincie, z nichž dva domy tvořily polskou viceprovincii.

Jubilejní stovka

Tento titulek nehovoří o sprintérské trati. Právě naopak, jde o vytrvalostní běh na výdrž. A ta výdrž má své problémy a starosti, radosti o těžkosti, námahu a protivenství, i své mučedníky.

Homilie

přednesená P. Stanisławem Wróbelem, zástupcem generálního představeného redemptoristů při oslavách 100. výročí založení Pražské provincie Svatá Hora, 22.4.2001.

Ztišení

„Ztiš to!“, volá matka na syna, když hlasitost hudby vycházející z reproduktorů dosahuje prahu bolesti pro uši. „Ztište se!“, říká pan učitel ve škole brebentivému žactvu, aby slyšelo jeho výklad nové učební látky. Ztišit se má člověk v lese, aby nevyplašil zvířecí obyvatele tohoto místa. Myslím si, že to má však ještě jeden důvod než jen klid pro zvěř.

Život od početí k jeho přirozenému konci je nedotknutelný

Současnost je ve znamení agresivního nátlaku na veřejné mínění ze strany asociálně smýšlející menšiny, která zneužívá medicíny a dalších oborů k stržení důstojnosti lidství.

Zemřel redemptorista P. Jan Bísek

V pondělí 12. února 2001 jsme se v kostele Nejsvětější Trojice v Zavlekově loučili s naším spolubratrem redemptoristou P. Janem Bískem.
Nalezeno 47 článků, zobrazuji 21 až 30
« < 1 2 3 4 5 > »
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.