Časopis Svatá Hora » Články ročníku 2001

Růženec

Viděl jsem ve vlaku jednu paní, jak uložila své dítě ke spánku nad sedadlo do sítě na zavazadla.

Překročili jsme práh

Asi nebudu v současné době moc originální, když se v několika následujících řádcích zamyslím nad tím, že jsme konečně vstoupili do nového tisíciletí.

Jeníku, to bude nyní tvůj otec

V tomto roce oslavíme 250 let od narození sv. Klementa Marie Hofbauera z Tasovic u Znojma, kněze, redemptoristy, patrona Varšavy a Vídně. I když nemohl působit v našich zemích, je pro nás vzorem nezlomné víry, kterou osvědčil v podobně těžkých okolnostech, jaké jsme poznali po roce 1950.

Hromnice

Druhého února církev slaví Svátek Uvedení Páně do chrámu. Připomínáme si radostnou cestu Panny Marie a sv. Josefa s dítětem Ježíšem do Jeruzalémského chrámu, aby ho představili Pánu, jak to předepisoval Mojžíšův Zákon.

Čeněk Tomíško: Nad pěti dopisy

Tento květ, jejž chci položit k nohám Panny Marie, jsem ani nesázel, ani nezaléval, ani nepěstil. Nemám na něm pražádné zásluhy. Skrytá řeholní sestra byla první jeho zahradnicí.

Stereotyp v duchovním životě

„Andělovi církevní obce v Efesu napiš: Toto praví ten, který drží sedm hvězd ve své pravici a který kráčí uprostřed sedmi zlatých svícnů: Znám tvoje skutky, tvou lopotu i tvou trpělivost... Vydržel jsi mnoho pro mé jméno a neochabl jsi. Ale mám proti tobě, že jsi upustil od své první lásky. Upamatuj se tedy, z jaké výše jsi spadl, obrať se a jednej zase jako dříve“ (Zj 2,1-5).

Být jako svatý Jan Křtitel

Při návštěvě Svaté Hory se můžeme setkat se starším, usměvavým a nenápadným knězem. Je jím P. Jan Zemánek, provinciál pražské provincie redemptoristů
Protože na Svaté Hoře působí už jedenáctý rok, tedy nejdéle v novodobé historii, položili jsme mu, coby největšímu pamětníkovi, pár otázek.
Nalezeno 47 článků, zobrazuji 41 až 47
« < 1 2 3 4 5 > »
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.