Informace » Nové projekty » Nové varhany

Nové varhany

Nové internetové stránky věnované stavbě nových varhan naleznete zde.

Detail prospektových píšťal - z bazilikySvatá Hora je krásný areál. Je to však provozně velmi komplikované místo, protože se skládá z mnoha malých prostorů. Tato skutečnost umožňuje několika skupinám poutníků najednou mít svůj program, nezávislý na druhých.

V poutní sezóně se využívají k liturgickým potřebám zvláště dva prostory - bazilika a Korunovační oltář naproti hlavnímu vstupu do areálu. Oba prostory potřebují varhany.

Až dosud sloužily v bazilice varhany z roku 1948, které jsou na pokraji životnosti. Při bohoslužbách venku u Korunovačního oltáře se využívaly elektronické varhany, které po deseti letech provozu přestávají po technické stránce sloužit, a díky vstřícnosti doc. Jaroslava Tůmy se také používal jeho positiv.

Je tedy jasné, že Svatá Hora potřebuje dva nástroje. Ten pro venkovní použití musí být mobilní, především z toho důvodu, že musí být chráněn před nepříznivými vlivy počasí.

Tak vznikl jeden projekt, počítající se dvěma nástroji. Protože celková pořizovací hodnota obou varhan se odhaduje na 18.000.000,- Kč, rozhodla se Matice Svatohorská začít se stavbou menšího mobilního nástroje, který by pokryl potřeby na obou místech, kde se v poutní sezóně odehrává liturgický život. Snadnější cenová dostupnost znamenala bližší termín dokončení, což by mohlo povzbudit dárce k financování druhé mnohem náročnější etapy, tedy stavby velkých varhan.

Pro stavbu nástrojů byl Maticí Svatohorskou vybrán renomovaný český varhanář Vladimír Šlajch z Borovan. Jeho dílna má bohaté zkušenosti jak s restaurováním a rekonstrukcí historických nástrojů, tak i s novostavbami. Šlajchovy nástroje najdeme nejen v České republice, ale také v Rakousku, Německu, ve Spojených státech, v Japonsku a jinde. Z jeho děl v České republice zmiňme alespoň restaurování varhan na Loretě v Praze, v Doksech či v Plasích nebo novostavby v Českých Oba manuályBudějovicích, v kostele sv. Bartoloměje a v katedrále sv. Víta v Praze. V Německu se můžeme setkat s velkým nástrojem v Bruchsalu u Karlsruhe či zbrusu novými varhanami ve Freisingu.

Filosofií práce Šlajchovy varhanářské dílny je zachování osvědčených historických postupů a ruční práce při použití nejmodernějších technologií a nejlepších materiálů. To se samozřejmě projevuje nejen na kvalitě a životnosti, ale i na ceně.

Chórové varhany mají unikátní technické řešení. Pro potřebu již zmíněného náročného provozu jsme se nakonec rozhodli k postavení jedenáctirejstříkového nástroje, který se skládá ze dvou na sebe položených positivů a pedálu. Daní za toto ojedinělé řešení je nestandardní vzdálenost mezi manuály, na kterou si však varhaník po chvíli zvykne. Varhany je tak možno používat buď jako dvoumanuálový nástroj s pedálem nebo jako dva jednomanuálové nástroje, z nichž ten dolní je s Celkový pohled - v bazilicepedálem.

Skříň varhan je vyrobena z dubu, je částečně zlacena a ozdobena lipovými řezbami, tónovanými dočervena. Klávesnice jsou vyrobeny z lipového a smrkového dřeva a jsou obloženy ebenovým dřevem a kostí. Pro snadnější transport jednotlivých dílů nástroje jsou určeny kované a pocínované železné závěsy.

Specialitou píšťalového fondu varhan je prospektový principál. Při jeho výrobě bylo použito 85 % slitiny cínu s 1% přídavkem mědi. Tento postup používal významný český barokní varhanář Abraham Starck a můžeme se s ním setkat například ve varhanách v Plasích. Při restaurování plaského nástroje se také Vladimír Šlajch tímto složením inspiroval a rozhodl se jej aplikovat na svatohorské novostavbě. Dispozice nového nástroje je následující:

Horní positiv
Copula maior 8´ dub, krytá
Principal 4´ cín 82,5% s přídavkem mědi, od G v prospektu
Nassat 3´ cín 75%, krytý
Octava 2´ cín 75%
Mixtura 1´3 fach cín 75%

Spodní positiv
Copula maior 8´ smrk, dub, krytá
Quintadena 8´ cín 75%, krytá
Copula minor 4´ dub, krytá
Flauta 2´ cín 75%, kónická
Quinta minor 1 1/3´ cín 75%

Pedál
Principalbas 8´ borovice, otevřený

Rozsah:
Manuály: C-d´´´ bez Cis
Pedál: C-c1
Traktura: mechanická, zásuvkové vzdušnice
Ladění: a´ - 440 Hz při 18 C
Ladící temperatura lehce nerovnoměrná - Valotti

Cena nástroje: 3.439.100,- Kč včetně DPH
Záruka: doživotní
Zahájení stavby: září 2006
Dodání nástroje: 18. prosince 2007
Požehnání varhan: 26. prosince 2007

Slavnost požehnání nových chórových varhan se uskutečnila ve svatohorské bazilice 26. prosince 2007 v 16.30 hodin. Varhany v rámci liturgické slavnosti nešpor požehnal pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk, kázání přednesl apoštolský nuncius v České republice arcibiskup Diego Causero. Po požehnání nástroje následoval koncert.

Chórové varhany jsou umístěny v presbytáři v bazilice. Můžete je slyšet při mších svatých a zpravidla také v rámci koncertů pořádaných na Svaté Hoře.

Poděkování patří dárcům i všem podporovatelům stavby chórových varhan...
100.000,- Kč a více darovali:
Johannes Lobkowicz, Drahenice
Město Příbram
Ravak, a. s., Příbram
Petr Šikoš, Dobřichovice
Společnost pro duchovní hudbu, Praha

50.000,- Kč a více darovali:
Václav Klán, Příbram
Otto Lang, Příbram
Jiří Homola, Praha

10.000,- Kč a více darovali:
Mons. Jan Machač, Praha
Mrazírny Plzeň - Dýšina a. s., Plzeň - Dýšina
Josef Šíma, Jablonec nad Nisou
Školské sestry Notre Dame, Praha
Advokátní kancelář Janák, Příbram
Marta Špilauerová, Rudolfov
Ivan Fuksa, Příbram
Jiří Hlaváč, Příbram
DC Ravak Jih a. s., Příbram, Kozárovice

a mnoho neznámých a drobných dárců, kteří dali, co mohli.

Fotografie z
požehnání varhan
- 26. prosince 2007
Fotografie stěhování a montáže varhan
- 18. prosince 2007
Fotografie z varhanářské dílny
- začátek prosince 2007: celkový pohled, část prospektu, detail části prospektu
- konec října 2007: fotogalerie Návštěva v Borovanech
- konec září 2007: prospekt, řezbářská ozdoba, podium s pedálovou klaviaturou a píšťalami
- začátek srpna 2007: prospekt, prospekt (pohled zezadu), detail skříně, píšťaly, píšťaly, cínová prospektová píšťala

Po úspěšné realizaci stavby chórových varhan bezprostředně navazujeme úsilím o stavbu velkýcNávrh velkých varhanh varhan. Tento nástroj bude stát na kůru v bazilice. Bude mít 3 manuály a pedál, 30 rejstříků a 1872 píšťal. Varhany by kromě doprovodu liturgie měly být určeny především pro interpretaci děl barokní hudby, zvláště kompozic Johanna Sebastiana Bacha, a raného romantismu.

Cena nástroje se bude se všemi přidruženými pracemi (zednické, elektroinstalační, truhlářské) pohybovat kolem částky 15.000.000,- Kč.

Projekt stavby velkých varhan realizuje opět Matice Svatohorská.

Leták o stavbě velkých varhan pro Svatou Horu ke stažení

Za dobrodince je sloužena každý pátek v 7.00 hodin mše svatá.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.