Nabídka akcí a služeb » Kulturní akce

Objekt poutního místa je volně přístupný věřícím, poutním výpravám a jednotlivým návštěvníkům. Skupiny turistů a zájezdy organizované cestovními kancelářemi mohou navštívit Svatou Horu jen v doprovodu průvodce ze Svaté Hory.

Anděl s poutníkemProhlídkový okruh začíná před Svatohorským poutním muzeem a zahrnuje prohlídku ambitů a kaplí, Svatohorských schodů, krápníkové kaple svaté Máří Magdalény, prochází kolem křížové cesty na Svatohorské náměstí a končí v bazilice Nanebevzetí Panny Marie.

Prohlídka s průvodcem trvá cca. 50 minut.

Prohlídky jsou nabízeny v českém, německém, anglickém a ruském jazyce.

Prohlídku s cizojazyčným výkladem a prohlídku pro větší skupinu je nutné rezervovat písemně, faxem, e-mailem nebo vyplněním formuláře zde.

 

Také je možnost prohlédnout si samostatně expozici nového Svatohorského poutního muzea

Otevírací doba prodejny a muzea:

květen (pouze o víkendech):         9 - 16 hodin (poslední prohlídka v 15 hodin)
červen:                                       9 - 16 hodin (poslední prohlídka v 15 hodin)
červenec - srpen:                         9 - 17 hodin (poslední prohlídka v 16 hodin)
září:                                           9 - 16 hodin (poslední prohlídka v 15 hodin)
říjen (pouze o víkendech):            9 - 16 hodin (poslední prohlídka v 15 hodin)

V jiných případech (tedy mimo uvedené časy a měsíce) je prohlídka s průvodcem možná po předchozí domluvě a při minimální počtu 5 účastníků.

Vzhledem k tomu, že Svatá Hora je stále živým poutním místem, v době bohoslužeb v bazilice není možná návštěva baziliky ani v rámci prohlídky. Skupina musí vyčkat konce bohoslužby.
Zejména v neděli může být nabídka prohlídek vzhledem k bohoslužbám omezena.
Děkujeme za pochopení.

Cena prohlídky s průvodcem:
dospělí – plné vstupné:                                                           120 Kč
důchodci, děti (do 15 let), studenti, ZTP – snížené vstupné:         80 Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + 1 až 5 dětí):                                  290 Kč
prohlídka s cizojazyčným výkladem:                                        170 Kč

 

Prohlídka Svaté Hory s koncertem

Po předchozí domluvě, nejlépe pro organizované skupiny s minimálním počtem 10 účastníků, je Nové chórové varhany v presbytáři bazilikymožná prohlídka s průvodcem, po které následuje půlhodinový koncert na nové chórové varhany v bazilice.  

Cena prohlídky s koncertem:

(Rozdíl oproti ceně prohlídky bez koncertu je darem Matici Svatohorské na stavbu velkých varhan)

český výklad: 140 Kč
cizojazyčný výklad: 200 Kč

V prostorách přímo pod hodinovou věží obchod s poutním zbožím, suvenýry a knihami převážně z produkce Karmelitánského nakladatelství. Nabízené zboží lze zakoupit také ve svatohorském e-shopu.

Nabídka vzdělávacích programů na Svaté Hoře u Příbrami pro žáky mateřských, základních i středních škol. Podrobnosti zde.

Průvodcovskou službu provozuje Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie - Svatá Hora.

Kontakt:
Svatohorské poutní muzeum a průvodcovská služba
Svatá Hora 591
261 01 Příbram

tel.: +420 318 429 943
fax: +420 318 429 934
mobil: +420 731 619 800
e-mail: prohlidka@svata-hora.cz

Od
Název akce Kalendář
16.01.2017 Výstava "Velehrad vás volá!"
25.05.2017 Závěrečný koncert Dvořákova festivalu Příbram
26.05.2017 Muzejní noc na Svaté Hoře 2017
09.06.2017 Noc kostelů
09.09.2017 Příbramská svatohorská šalmaj
09.09.2017 Běh hasičů do svatohorských schodů
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.