Nabídka akcí a služeb » Hudba na Svaté Hoře » Varhaníci

Ve svatohorské bazilice v současné době působí šest pravidelně hrajících varhaníků, dva profesionální, čtyři amatéři. To proto, že minimální počet mší za týden je 6 krát 3 (všední dny) + 4 (neděle), tedy 22 mší. Není tedy v silách jednoho varhaníka vést hudbu na všech těchto bohoslužbách.

Práce je rozdělena následovně: Placené varhanické místo spojené i s prací sbormistra a ředitele kůru, zastává Mikoláš Troup. Ostatní varhaníci pak vypomáhají, nejčastěji jednou až dvakrát týdně tak, aby byly rovnoměrně pokryty všechny bohoslužby. Stálý varhaník pak má nárok na jeden celý volný den v týdnu, a (nejen) proto jsou dopolední mše svaté jednoho z všedních dnů (středa), nepřipadá-li na něj ovšem svátek nebo slavnost, bez varhanního doprovodu.

Doprovod chrámového sboru pravidelně zajišťuje sbormistr a ředitel kůru sám.

 

Současný regenschori:

Mikoláš Troup

 

Narodil se 6. srpna 1988 v Prachaticích.
Na konzervatoři v Českých Budějovicích vystudoval hru na varhany u Jitky Chaloupkové (2009) a skladbu u Jiřího Churáčka (2010).

Jako interpret (varhany, cemballo, klavír) se věnuje zejména hudbě 16. - 18. století a skladbám soudobým. Koncertně provedl významné varhanní kompozice světové moderní hudby (např. Messe de la Pentecote a La Nativité du Seigneur Oliviera Messiaena, cykly Petra Ebena Labyrint světa a ráj srdce, Job, Faust, Biblické tance). Od listopadu 2013, po studiích hudební vědy na FF UK, nastoupil jako regenschori baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami.

Také v kompozici se Mikoláš Troup soustředí na duchovní tematickou oblast, píše hudbu, která má vyjadřovat vděčnost a chválu stvořitelskému dílu a prostřednictvím umění přinášet radost, naději a porozumění. Pravidelně píše rovněž skladby určené k liturgii.

 

kontakt: troup@svata-hora.cz

 

 

Bývalý regenschori:

Pavel Šmolík (*1979)

BcA. Pavel ŠmolíkPůsobil na Svaté Hoře od roku 2001 do roku 2013 jako varhaník, sbormistr a regenschori. Pochází z Plzně, vystudoval varhanní hru na Konzervatoři v Č. Budějovicích u prof. Jitky Chaloupkové a dirigování na pražské AMU. Kromě působení na Svaté Hoře též vyučuje na českobudějovické Konzervatoři hru na varhany, varhanní improvizaci, gregoriánský chorál a dirigování. Věnuje se rovněž kompozici chrámové hudby. V současnosti působí jako regenschori plzeňské katedrály sv. Bartoloměje, v Příbrami pak stále vede Smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka v Příbrami.

Marie Hlaváčková

Marie HlaváčkováV roce 1969 absolvovala základní hudební vzdělání na LŠU v Příbrami a na podzim téhož roku začala s varhanní hrou pod vedením P. Karla Břízy. V současnoti podle svých časových možností s radostí vypomáhá ve svatohorské bazilice, zvláště ve všední dny.

Jana Krmášková (*1952)

Jana KrmáškováPochází z Příbrami, pracuje jako projektantka. Nejprve se učila hře na housle v LŠU v Příbrami, od r. 1970 studovala hru na varhany u P. Karla Břízy. Potom na Svaté Hoře vypomáhala od r. 1973. Nějaký čas hrála i na Březových Horách. Potom byla spolu se svými dcerami v letech 1991 – 2001 členkou Svatohorského chrámového sboru. Jako varhanice na Svaté Hoře pravidelně působí od roku 1991. Je majitelkou domácích varhan, které spolu s P. Karlem Břízou postavil její otec.

 

Ludmila Štefaniková

Ludmila ŠtefanikováZáklady hry na varhany získala v roce 1962 u P. Františka Šmejkala, který v té době pracoval na stavbě Orlické přehrady. Když odešel k sestrám na Leontýn u Rokycan, pokračovala ve studiu při občasných setkáních se svým strýcem, P. Aloisem Barešem z Ústí nad Labem. V roce 1969 se pak setkala na Svaté Hoře s P. Karlem Břízou. V minulosti působila kromě svatohorské baziliky v mnoha zvláště venkovských kostelech Příbrami a okolí. Dne 29. 9. 2016 zemřela ve svých 61 letech.

 

Miloslava Šmolíková (*1981)

Miloslava ŠmolíkováPochází z šumavského Vimperku, kde přijala v roce 1992 křest a od té doby se též pravidelně podílela na hudbě v místním kostele. Od dětství hrála na klavír, základy varhanní hry získala u zdejší amatérské varhanice paní Růženy Raškové. Po vystudování gymnázia absolvovala úspěšně  českobudějovickou Konzervatoř (prof. Miroslava Svobodová) obor hra na varhany a rovněž vystudovala PF Jihočeské University, obor germanistika – hudba. Stále vypomáhá jako varhanice ve svatohorské bazilice.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.