Nabídka akcí a služeb » Hudba na Svaté Hoře » Varhaníci

Ve svatohorské bazilice v současné době působí několik pravidelně hrajících varhaníků, dva profesionální, dále amatéři. To proto, že minimální počet mší za týden je 6 krát 3 (všední dny) + 4 (neděle), tedy 22 mší. Není tedy v silách jednoho varhaníka vést hudbu na všech těchto bohoslužbách.

Práce je rozdělena následovně: Placené varhanické místo spojené i s prací sbormistra a ředitele kůru, zastává Pavel Šmolík, další varhanicí je Marie Zahrádková. Ostatní varhaníci pak vypomáhají, nejčastěji jednou až dvakrát týdně tak, aby byly rovnoměrně pokryty všechny bohoslužby. Stálý varhaník pak má nárok na jeden celý volný den v týdnu, a (nejen) proto jsou dopolední mše svaté jednoho z všedních dnů (středa), nepřipadá-li na něj ovšem svátek nebo slavnost, bez varhanního doprovodu.

Regenschori:

Pavel Šmolík (*1979)

Působil na Svaté Hoře od roku 2001 do roku 2013 jako varhaník, sbormistr a regenschori. Pochází z Plzně, vystudoval varhanní hru na Konzervatoři v Č. Budějovicích u prof. Jitky Chaloupkové a dirigování na pražské AMU. Kromě působení na Svaté Hoře též vyučuje na českobudějovické Konzervatoři hru na varhany, varhanní improvizaci, gregoriánský chorál a dirigování. Věnuje se rovněž kompozici chrámové hudby. V současnosti působí jako regenschori plzeňské katedrály sv. Bartoloměje, v Příbrami pak stále vede Smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka v Příbrami.

Varhanice:

Marie Zahrádková

Marie Zahrádková pochází z Lomnice nad Popelkou. Po studiu na českobudějovické Konzervatoři absolvovala magisterské studium na hudební Akademii ve Stuttgartu  - Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst v oboru varhany u Prof. Jürgena Essla. V současné době studuje tamtéž koncertní varhanní hru ve třídě Prof. Jürgena Essla, cembalo u Prof. Jörga Halubeka a vedlejší obor Varhanní improvizace. Současně působí jako soukromý pedagog.

Další varhaníci:

Marie Hlaváčková

V roce 1969 absolvovala základní hudební vzdělání na LŠU v Příbrami a na podzim téhož roku začala s varhanní hrou pod vedením P. Karla Břízy. V současnoti podle svých časových možností s radostí vypomáhá ve svatohorské bazilice, zvláště ve všední dny.

Jana Krmášková

Pochází z Příbrami, pracuje jako projektantka. Nejprve se učila hře na housle v LŠU v Příbrami, od r. 1970 studovala hru na varhany u P. Karla Břízy. Potom na Svaté Hoře vypomáhala od r. 1973. Nějaký čas hrála i na Březových Horách. Potom byla spolu se svými dcerami v letech 1991 – 2001 členkou Svatohorského chrámového sboru. Jako varhanice na Svaté Hoře pravidelně působí od roku 1991. Je majitelkou domácích varhan, které spolu s P. Karlem Břízou postavil její otec.

S doprovodem bohoslužeb dále příležitostně vypomáhají 

Miloslava Šmolíková

Jaroslav Šimůnek

Jana Hovorková

Petr Kosina (Plzeň) 

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.