15. prosince 2001

Advent – konec a začátek dobrých věcí

Prožíváme adventní dobu přípravy na svátky Narození našeho Vykupitele a vy, milí čtenáři a příznivci Svaté Hory otevíráte poslední letošní číslo tohoto časopisu.
Celý rok jsme prožívali ve spojení s naší nebeskou Matkou, mnozí jste opět připutovali na Svatou Horu, někteří zde prožívali exercicie, jiní sem putovali alespoň prostřednictvím našeho časopisu. Všichni jsme byli po celý rok navzájem spojeni v modlitbách a při slavení Nejsvětější oběti, vždyť každý pátek v sedm hodin ráno je mše svatá ve svatohorské bazilice za vás, všechny dobrodince tohoto poutního místa.

V tomto roce jsme byli na Svaté Hoře opět svědky mnohých krásných událostí, při kterých jsme měli možnost okusit, jak se k nám sklání Boží dobrota. Svatou Horu milujeme, protože se zde po staletí projevuje mateřská láska Panny Marie. Tato její mateřská láska nás provázela také v tomto roce, i při těch různých zkouškách, které na nás nebo na naše nejbližší doléhaly. V nich se měla osvědčit naše důvěra v Boží vedení a měli jsme také poznat, jak jsme slabí, že bez Božího požehnání je marné všechno naše snažení, naše namáhání. Sami jsme slabí, ale ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval (Řím.8,37).
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.