15. prosince 2001

O tom, jak mě provází v životě obrázek Panny Marie ze Svaté Hory

Obrázek milostné sošky Panny Marie Svatohorské mám u sebe již hodně dlouho. Bylo to asi ve třetí nebo čtvrté třídě základní školy, když se ke mně, jakoby náhodou, dostal. Tehdy jsme si jako děti vyměňovali nejrůznější pohledy – velbloudy a slony, auta a lokomotivy. Už ani nevím, za co jsem tento krásný obrázek vyměnil. Mám dokonce dojem, že jsem ho dostal jaksi navíc při nějaké výměně, a už si ani nevzpomenu, s kým jsem to tenkrát „obchodoval“ – byla-li to spolužačka Yveta nebo kamarád Petr.
Pohled mě již tenkrát něčím fascinoval a tak jsem ho začal od té doby denně nosit do školy. Měl jsem ho vždycky položený na lavici nebo v lavici a když se mě spolužáci ptali proč, odpovídal jsem, že pro štěstí. Jinak jsem to tenkrát ani vysvětlit neuměl. Kolikrát jsem prosil naší Matičku, abych nebyl vyvolán z nějakého předmětu, abych tu písemku nebo diktát napsal správně, abych to vyučování každý den prostě nějak přežil. Tak se mnou Matička Boží Panna Maria se svým Ježíškem prošla zbytek základní školy, byla se mnou při přijímacích zkouškách na gymnázium i na vysokou školu, při maturitě i státnicích. Za důkaz síly její přímluvy a velké Boží milosti považuji skutečnost, že jsem všechny zkoušky složil bez větších problémů, vždy napoprvé. Věřte, že zásluhou mé chytrosti to zcela jistě nebylo.

Musím se také přiznat, že potom následovalo období několika let, kdy jsem si naivně myslel, že ty rozhodující zkoušky pro život mám již za sebou, titul v kapse a že již budu moci dál žít v pohodě bez vědomí Boží přítomnosti. Obrázek Matky Boží Svatohorské jsem nechal založený doma v jedné tašce a úplně jsem na něj zapomněl. Jaká to pošetilost!

Následovalo zákonitě období tápání, nemoci, hledání nové cesty. Až potom, když jsem se připravoval na atestaci, nalezl jsem jej – opět jakoby náhodou. Od té doby nosím tento obrázek s sebou v batohu každý den do práce. Je už značně ošuntělý, ale nedám na něj dopustit.

Vím, že člověk by neměl na ničem úzkostně lpět. Pohled jako takový je materiální povahy a podléhá pomíjivosti hmoty. Rozhodující je poselství, které přináší a obraz, který v nás vytváří. Panna Maria k nám promlouvá a působí na nás nejen na zvláště omilostněných místech, jako je například Svatá Hora, ale je s námi všude, kde se právě nacházíme a nabízí nám stále svou pomoc. Důležité je, abychom i my byli stále ve svém vědomí s jejím Synem a s ní, abychom chtěli plnit vůli našeho Otce, toužili po naplnění Duchem svatým a abychom se snažili dělat jim radost svým životem. Vždyť Ježíšovi a Marii vděčíme za tolik, že si to ani nedovedeme představit.

Matka Boží se svým Synem Ježíšem si mě našla už v dětství a oslovila mě přesně takovým způsobem, na jaký jsem byl tehdy schopen reagovat. Sloni, velbloudi a žirafy byli pro mě tenkrát velmi atraktivní, ale od počátku jsem věděl, že obrázek naší Paní ze Svaté Hory za nic nevyměním. Byl a je pro mě symbolem pomoci a bezpečí a já jej chci mít stále nablízku. Když jsem se na nějakou dobu od Panny Marie vzdálil a její obraz jsem ve svém srdci na čas vyměnil za obrazy jiné, dala mi čas a trpělivě čekala na příhodný okamžik, aby se mi opět dala poznat a nabídla svou pomoc. Díky za to!
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.