15. prosince 2001

Noví blahoslavení: Pavel Petr Gojdič, OSBM a Metoděj Dominik Trčka, CSsR

V neděli 4. listopadu blahořečil papež Jan Pavel II. na náměstí sv. Petra v Římě osm Božích služebníků a služebnic. Mezi nimi byli dva, kteří mají mnoho společného s naší vlastí a také se Svatou Horou.
Pavol Peter Gojdič se narodil 17.6.1888 v Ruských Pekľanoch nedaleko Prešova v rodině řeckokatolického kněze. Teologii studoval v Prešově a v Budapešti. V roce 1911 byl v Prešově vysvěcen na kněze. V roce 1922 vstoupil do řádu baziliánů, kde přijal řeholní jméno Pavol. V roce 1927 byl v Římě vysvěcen na biskupa. Roku 1940 se stal prešovským biskupem. Byl trnem v oku jak Slovenskému štátu, tak později i komunistům. Biskup Gojdič odmítl totiž snahu komunistického režimu spojit katolíky byzantského obřadu s pravoslavnými a tak je odtrhnout od Říma. Biskup Pavol Gojdič byl zatčen a v lednu roku 1951 odsouzen na doživotí. Zemřel ve vězeňské nemocnici v Leopoldově 17. července 1960. Pohřben byl nejprve na vězeňském hřbitově pod číslem 681, v roce 1968 byly jeho ostatky přeneseny do prešovské katedrály. Soudně rehabilitovaný byl P.P.Gojdič v roce 1990 a byl in memoriam vyznamenán Řádem T.G.Masaryka II. třídy a Pribinovým křížem I. třídy.

Podrobný životopis řeholního kněze Metoda Dominika Trčky jsme zveřejnili v Svaté Hoře 4/2001 na straně 16. Zde jen zopakujeme několik základních životopisných dat: Narozen 1886 ve Frýdlantu nad Ostravicí, studium v řádovém gymnáziu a později v teologickém učilišti otců redemptoristů v Obořišti, kněžské svěcení v Praze roku 1910. Roku 1919 začíná pracovat mezi katolíky byzantského obřadu na východním Slovensku, v Haliči a na Ukrajině. Zakládá kostely a kláštery. Roku 1945 se stává prvním viceprovinciálem viceprovincie v Michalovcích. Roku 1952 byl odsouzen na 12 let vězení za spolupráci s biskupem Gojdičem a za spojení s Římem. Umírá v Leopoldově roku 1959 na následky korekce. Byl pohřben na vězeňském hřbitově v Leopoldově. V roce 1969 byly jeho ostatky přeneseny do Michalovec.
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.