15. prosince 2001

V Michalovcích

pokračovala v sobotu 10. listopadu oslava blahořečení O. Metoděje Dominika Trčky, které se za pražskou provincii redemptoristů zúčastnil českobudějovický biskup Antonín Liška, P. Vladimír jedlička a P. Stanislav Přibyl.
Po namáhavé, osmisetkilometrové cestě autem, jsme v pátek večer docestovali do východoslovenských Michalovec, které jsou sídlem viceprovicialátu řeckokatolických redemptoristů. Při večeři jsme se setkali s dalšími hosty a spolubratry, především s novým apoštolským nunciem na Slovensku, dvěma biskupy z Chorvatska a s košickým exarchou Milanem Chauturem. Přijeli také provinciálové z Bratislavy a Varšavy a delegát generalátu redemptoristů.

Na druhý den začala slavnost na michaloveckém hřbitově, odkud byly v průvodu přeneseny ostatky nového blahoslaveného do chrámu Ducha svatého. Po cestě se zpívalo, na čtyřech zastaveních byla čtena evangelia. V chrámu byly ostatky uloženy k bočnímu oltáři a začala svatá liturgie. Hlavním celebrantem byl košický exarcha Mons. Chautur, kázal pan nuncius. Východní liturgie nehledí na čas, zato však je plná krásných symbolů. Zpěv sboru, vůně kadidla, žehnání.

Staroslověnština se střídala se slovenštinou. Celá slavnost trvala plných pět hodin. Následovala hostina. Potom už jsme rychle odjížděli, protože jsme ještě chtěli navštívit naše novice v Podolínci a studenty v Bratislavě.

V Podolínci jsme strávili noc ze soboty na neděli a pohovořili se spolubratry. Po nedělním obědě jsme pokračovali v cestě přes Staré Hory do Bratislavy, kde jsme přespali další noc.

V současnosti má pražská provincie redemptoristů tři novice a tři studenty. Po letech nedostatku povolání je to pro nás velká naděje. Všichni jsou spokojeni a i jejich představení jsou spokojeni s nimi. Kéž by jim Pán dal milost vytrvalosti, aby se naše provincie omladila a mohla tak s novými silami pracovat na díle sv. Alfonse.
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.