13. října 2008

Z Matice Svatohorské: velké varhany

Logo Matice Svatohorské maléNa podporu stavby velkých varhan pro kůr v bazilice připravuje Matice Svatohorská CD s nahrávkou chórových varhan. Za již získané finanční prostředky se zhotovuje několik píšťal pro velké varhany.

 

Po úspěšné realizaci stavby chórových varhan, které byly slavnostně požehnány o loňských Vánocích, pokračuje Matice Svatohorská v úsilí o shromáždění finančních prostředků potřebných na stavbu velkých varhan.

Velké varhany jsou určeny pro západní kůr v bazilice. Nástroj bude mít 3 manuály a pedál, 30 rejstříků Návrh velkých varhana 1872 píšťal. Varhany by kromě doprovodu liturgie měly být určeny především pro interpretaci děl barokní hudby, zvláště kompozic Johanna Sebastiana Bacha, a raného romantismu. Nástroj bude stavět, stejně jako chórové varhany, pan varhanář Vladimír Šlajch z Borovan. Spolu se statickým zajištěním kůru a všemi přidruženými pracemi (zednické, elektroinstalační, truhlářské) bude cena nástroje činit cca 15.000.000 Kč (včetně DPH).

Z dosud získaných finančních prostředků bylo objednáno (vzhledem k výhodné nabídce německého výrobce a příznivému měnovému kurzu) zhotovení píšťal pro 4 jazykové rejstříky (celkem 192 píšťal).

Protože chórové varhany, které jsou umístěny v presbytáři v bazilice, jsou jakousi předchutí velkých varhan, proběhlo v srpnu nahrávání skladeb hraných na tyto varhany v podání předního českého varhaníka Jaroslava Tůmy a amerického varhaníka českého původu Karla Paukerta. Prostředky získané z prodeje CD s touto nahrávkou, jehož vydání se v těchto dnech připravuje, budou určeny právě na realizaci stavby varhan velkých.

Pro podporu stavby varhan jsou také určeny bronzové pamětní medaile. Cena medaile je 1000 Kč. Jejím zakoupením přispějete na velké varhany 650 Kč, zbývajících 350 Kč činí výrobní náklady. Medaile je k dostání v Prodejně knih a poutního zboží na Svaté Hoře. Můžete si ji rovněž zakoupit ve svatohorském internetovém obchodu.

Svůj dar na stavbu velkých varhan, odečitatelný od základu daně, můžete poukázat na účet Matice Svatohorské č. 19-523967309/0800, zaslat na adresu Matice Svatohorská, Svatá Hora 591, 261 80 Příbram nebo složit osobně v sakristii na Svaté Hoře.

Dárci částky převyšující 100.000 Kč dostanou při požehnání nového nástroje prospektovou píšťalu, dárci částky nad 50.000 Kč obdrží stříbrnou medaili, jména dárců částky převyšující 10.000 Kč budou zaznamenána ve skříni varhan na památku budoucím generacím.

Děkujeme za Vaši štědrost!

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.