7. února 2009

Smlouva o stavbě velkých varhan pro Svatou Horu

Logo Matice Svatohorské maléV závěru minulého roku podepsala Matice Svatohorská s varhanářem Vladimírem Šlajchem smlouvu o stavbě velkých varhan pro západní kůr baziliky.

 

Projekt stavby nových varhan pro Svatou Horu od začátku počítal se stavbou dvou nástrojů - menších mobilních chórových varhan a velkých varhan pro západní kůr v bazilice. Na úspěšnou realizaci stavby chórových varhan, které byly požehnány o Vánocích 2007, navázala Matice Svatohorská bezprostředním úsilím o získání finančních prostředků pro stavbu varhan velkých.

Na konci loňského roku uzavřela Matice Svatohorská s varhanářem Vladimírem Šlajchem, který stavěl rovněž svatohorské chórové varhany, smlouvu o stavbě velkých varhan pro svatohorskou baziliku. Náklady na stavbu velkých varhan (včetně všech přidružených zednických, elektroinstalačních a truhlářských prací) budou 15.000.000 Kč (včetně DPH). Protože získání tak velké celkové částky by bylo během na velmi dlouhou trať, bylo formou dodatku ke smlouvě s panem varhanářem dohodnuto, že se bude stavět průběžně, nakolik budou k dispozici finanční prostředky. Varhany tak budou postupně nabývat konkrétní podoby.

Pro stavbu velkých varhan má Matice Svatohorská již z let předchozích zakoupeno dřevo v hodnotě 400.000 Kč. Dále z dosud získaných darů byly v loňském roce zakoupeny čtyři jazykové rejstříky čítající téměř dvě stě píšťal (náklady činily 426.000 Kč).

Na základě dodatku ke smlouvě budou do konce roku 2009 z darů shromážděných na účtu varhan Návrh velkých varhanvyrobeny píšťaly dvou pedálových rejstříků (Subbas 16' a Octavbas 8') a dvou rejstříků positivu (Copula major 8' a Flauta minor 4') a také uhrazeny projekční práce. Celkové náklady na výrobu těchto čtyř dřevěných rejstříků a projekční práce činí bezmála 600.000 Kč.

Stavbu varhan můžete podpořit darem odečitatelným od základu daně. Číslo účtu pro dary na varhany je 19-523967309/0800. Na vyžádání vystaví Matice Svatohorská dárcům potvrzení o daru pro daňové účely.

Na stavbu velkých varhan můžete také přispět zakoupením bronzové pamětní medaile (za 1000 Kč) nebo CD „Nové chórové varhany" s nahrávkou skladeb hraných na svatohorské chórové varhany (za 299 Kč). Podstatná část výtěžku z prodeje jak medailí, tak CD je určena právě na podporu stavby velkých varhan. Medaile a CD jsou k dostání v prodejně knih a poutního zboží na Svaté Hoře nebo také ve svatohorském internetovém obchodu.

Děkujeme za Vaši štědrost.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.