20. prosince 2003

Pouť bezdomovců

V pondělí 20. října se Svatá Hora naplnila neobvyklými návštěvníky. Nevím, zda někdy v dějinách toto místo zažilo podobnou slavnost.
V neděli 19. října byla na Svatopetrském náměstí v Římě blahořečena Janem Pavlem II. Matka Tereza z Kalkaty. Na poděkování za tuto událost zorganizovaly Misionářky lásky děkovnou pouť na Svatou Horu. Nepřijely samy. Připutovali s nimi jejich spolupracovníci a také přibližně 70 bezdomovců z Prahy.

Hlavním celebrantem slavnosti byl pražský pomocný biskup Mons. Karel Herbst, s nímž koncelebrovalo šest kněží. Po mši svaté a uctění milostné sošky měly sestry a jejich chudí přátelé připraven oběd v klášteře. Před odjezdem zpět do Prahy ještě všichni uctili svátostného Krista adorací.

Pokud bychom si myslili, že Misionářky lásky a jejich dílo je jen sociálním projektem či charitou, velice bychom se mýlili. Sestry jsou vlastně členky kontemplativního řádu. V chudých a opuštěných vidí Krista, kterým chtějí nejen pomoci, ale především předat víru. Sestry nečekají, až k nim někdo zavítá, ale – nakolik mohou – chudé samy vyhledávají.

V Čechách jsou Misionářky lásky, kterým se také říká sestry Matky Terezy, od roku 1990. Nejprve měly sídlo v ulici Na Zátorce v Praze 6, nedaleko rezidence velvyslance USA, od roku 2002 jsou v Praze 8 – Libni.

S Misionářkami lásky a s jejich spolupracovníkem P. Dr. Jaroslavem Brožem se můžeme setkat při pravidelné mši svaté pro bezdomovce každou neděli od 14.30 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze – Libni.
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.