20. prosince 2003

Katecheze o mši svaté VI.

Bohoslužba slova I.
Stalo se kdysi, že se kněz nedokázal připravit na kázání. Přišel tedy do kostela, omluvil se shromážděným a poprosil je, aby ve chvíli ticha rozjímali o Božím slovu, které před chvíli slyšeli. Po mši svaté za ním přišla jistá žena a děkovala mu za to, co řekl. „Já jsem přece nic neřekl“, odpověděl jí kněz. „Ale pro mně to byl důležitý objev,“ protestovala žena, „když jste nás pozval, abychom se sami zamysleli nad Božím slovem, které jsme slyšeli, s překvapením jsem zjistila, že nemám, o čem bych přemýšlela. Pochopila jsem, že to tak dál nejde. Vždyť jsem do této chvíle nedávala pozor na to, co se četlo!“

Bohoslužba slova je nedílnou částí mše svaté. Můžeme zde hovořit o dvou stolech, které jsou při mši svaté k dispozici, o stolu Božího slova a stole Kristova Těla. Nelze je od sebe oddělovat. Proč?

Plný prožitek mše svaté se dovolává víry. Už svatý Pavel zpozoroval, že víra se rodí ze slyšení (Řím 10,17). Liturgie Božího slova tedy směřuje k probuzení a oživení víry, díky níž člověk může zpozorovat tajemství Boží přítomnosti ve znameních, které jinak nejsou samy v sobě jasné.

Dnes je velká potřeba probudit vědomí, že ve slově čteném a hlásaném v církvi je skutečně přítomné slovo živého Boha. A proto tato slova nemůžeme lhostejně míjet! Je jakýmsi hezkým znamením doby skutečnost, že vznikají v různých farnostech mnohé skupiny a společenství, které se shromažďují proto, aby společně těžili Boží slovo ze stránek Písma svatého. Podobná praxe se natrvalo usídlila v mnoha rodinách. Je dobré si jednou za čas položit otázku, jaký význam pro nás má kniha Písma svatého, kterou máme doma a jak využíváme bohoslužbu slova při mši svaté…

Boží slovo osvěcuje cestu našeho každodenního putování životem. Žijeme ve světě, v němž se můžeme velmi snadno ztratit. V záplavě nejrůznějších idejí a světových názorů, z nichž se každý prohlašuje za ten nejpravdivější, uprostřed skutečného zmatku hodnot, kdy už je velmi těžké rozlišit, co je dobré a co zlé, stojí Boží slovo jako neměnný ukazatel upozorňující na směr, kterým stojí za to se dát. Proto je současný člověk tolik potřebuje.

A Bůh mluví velmi jednoduše, jakkoli slovu, které z Písma svatého slyšíme, málo rozumíme. Není třeba se tím znepokojovat. Máme ku pomoci kněze, kazatele, katechety, máme katolické noviny, časopisy a knihy… Důležité je především to, abychom chtěli slyšet a uslyšet slovo živého Boha; abychom chtěli slyšet Boha, který zjevuje pravdu o člověku i o sobě, o nás samotných, pravdu o dobru a zlu. A jen tehdy, pokud žijeme v pravdě, můžeme být skutečně svobodní.

Boží slovo, které je ukazatelem lidského života, však klade před člověka velké nároky. Ale každý, kdo se snaží poslechnout Boží doporučení, v určité chvíli zjišťuje s údivem, že je chopen to, co Bůh vyžaduje, naplnit. Slyšení Božího slova je totiž také pramenem milosti, která proměňuje člověka zevnitř a uschopňuje ho k tomu, aby byl schopen jít cestou života i tehdy, pokud je velmi těžká. Velmi dobře tomu rozumějí ti, kteří Písmo svaté čtou pravidelně. Bohoslužba slova během mše svaté je zvláštní dobou zaposlouchání se do Božího slova. Jak do čteného při mešních lekcích, tak i hlásaného během homilie. Je ukazatelem a pramenem milosti. Ze slyšení se rodí víra. Proto nemůžeme kolem bohoslužby slova lhostejně přejít.
Wojciech Zagrocki, CSsR, Janusz Serafin, CSsR
(Převzato z pastorační a teologické revue polských redemptoristů „Homo Dei“. Přeložil a upravil P. Stanislav Přibyl, CSsR)
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.