20. prosince 2003

Dějiny hudby na Svaté Hoře V.

Pokračování článku z 15.10.2003
Škola

Jak již bylo v minulém článku řečeno, v souvislosti se svatohorskou školou došlo k zásadnímu posunu. Její činnost byla legalizována, čímž až do r. 1949 mohla škola fungovat (s přerušením během válek) bez větších komplikací. Její tvář se od dob jejího vzniku poněkud změnila: stala se z ní dvojtřídka pro hochy, vyučoval jeden učitel (za pomoci manželky či přiděleného učitelského pomocníka). Do školy bylo přijímáno kolem 10 žáků ročně. Zvláštního rozkvětu se škole dostalo na přelomu 19. a 20. století, kdy z ní řídící Jan Forst vybudoval uznávané učiliště (i když již samozřejmě neplatí přijímání žáků na pražskou konzervatoř bez nutnosti konání zkoušek).

Koncem srpna r. 1947 dochází k započetí horečné korespondence mezi ředitelem školy (jímž byl stále J. Forst) a příslušnými úřady ve snaze zabránit jejímu úplnému zrušení. To se sice zpočátku dařilo, ale všechny naděje definitivně skončily odsunem redemptoristů ze Svaté Hory r. 1950, definitivně je pak škola zrušena r. 1958. Její tradici dnes připomínají jen poutě jejích bývalých žáků, konané pravidelně každý rok. Její provoz se do současnosti nepodařilo obnovit.

Kůr a varhany

Vzhledem k žalostnému technickému stavu starého nástroje (a možná i dík jeho zvukové zastaralosti) bylo rozhodnuto o stavbě nástroje nového. Smlouva byla r. 1877 podepsána s tachovským varhanářem Ferdinandem Helfertem. Nástroj měl 10 rejstříků a kuželkovou vzdušnici s mechanickou trakturou, dodán byl r. 1878. Pořizovací cena byla 2.200 zl., ozdoby a úprava kůru si vyžádaly 300 zl.

Varhany posvětil biskup Průcha 23. června 1878. Nástroj však dlouho nesloužil, neboť již roku 1885 byl čištěn, ale práce byla prý zbytečná, neboť bylo potřeba celkové rekonstrukce (!). Ta proběhla o rok později a provedl ji stavitel varhan za „pouhých“ 300 zl. O technickém stavu nástroje (a především použitých materiálů) si uděláme úsudek velice snadno: při této opravě se měnily měchy, mechanika i některé klávesy. Následují další časté opravy v letech 1889, 1892 a 1894. Při opravě v r. 1898 byly vyměněny 2 rejstříky a dán nový měch.

Jak je zřejmé, varhany nejspíš nevyhovovaly svatohorským nárokům jak po technické, tak patrně i po zvukové stránce. Proto byly r 1903 při rekonstrukci vnitřního prostoru baziliky odstraněny spolu s kůrem a přestěhovány do kostela v Obořišti. Jejich dispozice je v současnosti deformována nešťastnou přestavbou z pozdější doby.

Zpěvákům bylo pak v bazilice vyhrazeno místo na světské oratoři na epištolní straně, kde bylo umístěno harmonium. Druhé harmonium pak bylo postaveno v prostoru baziliky. Brzy se však přišlo na to, že toto uspořádání není právě výhodné, a tak byl v roce 1908 postaven nový stylový kůr na místě kůru starého, vše dle návrhu architekta Němce. Již od počátku byl tento kůr chválen po estetické stránce a kritizován pro jeho nepostačující velikost. Na novém kůru se poprvé zpívalo na půlnoční téhož roku.

Na této do současnosti zachované kruchtě postavila r. 1910 firma Bratři Paštikové ze Žižkova nové dvoumanuálové varhany s pneumatickou výpustkovou trakturou. Skříň s okrasami zhotovil příbramský řezbář Jan Vejvoda podle návrhů pražského řezbáře Mráze. Varhany stály 4.345 korun, skříň 1.200 korun. Svěcení se konalo 18. prosince 1910. V současnosti jsou tyto varhany umístěny v nedalekém Bohutíně, v novogotickém kostele sv. Maří Magdaleny.

Dispozice varhan je:
I. manuál:
C-f3
Principál 8´
Kryt 8´
Gamba 8´
Dolce 8´
Oktáva 4´
Mixtura 2 2/3´

II. manuál:
C-f3
Principál flét. 8´
Kryt jemný 8´
Salicionál 8´
Aeoline 8´
Voix celest. 8´
Fleta 4´

Pedál:
C-d1
Subbass 16´
Oktavbass 8´

Spoj. Ped. - I
Spoj. Ped. - II
Spoj. Okt. I - 16´II
Spoj. Okt. I - 4´II
Spoj. Okt. I - 4´I
Spoj. man. I - II
Kolektivy: P, MF, F, PL, Spoj. reg., Anulátor

Varhany jsou i v současné době hratelné, avšak jedná se o běžný produkt šablonovité výroby ekválních varhan, po řemeslné stránce nikterak výjimečný; zkrátka bylo třeba nahustit co největší nástroj na co nejmenší prostor kůru baziliky za co nejnižší možnou cenu. I přesto však musely varhany na kůru pohltit většinu prostoru, vždyť jejich půdorys o stranách 3 (š) x 2,5 (d) m bez hracího stolu ponechával pro zpěváky žalostně málo prostoru, vlastně jen jakousi „uličku“ kolem zábradlí.
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.