3. ledna 2004

Na cestě za Ježíšem

Slavnost Zjevení Páně je nám spíše důvěrně známá jako svátek svatých tří králů.
Zajímalo by mě, kde se vzali zrovna tři a zrovna králové. V evangeliu se dočítáme pouze o mudrcích od východu. Nejstarší zpráva o třech králích, s níž jsem se přímo setkal, se nachází ve středověkém díle Legenda aurea. Můžeme se dokonce pomodlit před ostatky tří králů – nacházejí se v drahocenném relikviáři v katedrále v Kolíně nad Rýnem. Sečteno a podtrženo – skutečnost tří králů ve světle našeho nedůvěřivého poznávání stojí na velmi vratkých nohou. Jenže… ono to není tak jednoduché.

Dnešní slavnost nám na pozadí dobře známého příběhu o mudrcích, kteří se setkali s Kristem, předkládá k přemýšlení velmi zásadní problémy současného světa a současně nabízí vskutku křesťanská řešení.

První, nad čím se můžeme zamyslet, je touha mágů setkat se s neznámým královským dítětem. Nám to dnes zní velmi svátečně a romanticky, ale kdybychom byli blízko rozhodujících se mudrců, asi bychom měli jiné myšlenky – a hlavně námitky. Takovou dálku…! Nejasný cíl…! Jsou to blázni!

Dnes je kolem nás mnoho takovýchto mudrců. Mnozí z nich ještě nenašli svou hvězdu. Ale hledají. Jsou to lidé, kteří touží po tom, aby se především vymanili ze současného životního stylu, který je sice na jednu stranu příjemný, na druhou však nudný a povrchní. Oni to poznávají a touží po něčem jiném. A my se s nimi setkáváme. Kým pro ně jsme? Jsme opravdu hvězdou vedoucí ke Kristu? Záříme tak, abychom mohli ukazovat cestu? Nebo už jsme dávno vyhasli a naše záře je leskem pozlátka zvykového a rutinního křesťana?

Dále - každý pořádný betlém nemá jen svatou rodinu, pastýře a tři krále, ale také hvězdu, která se usadila nad betlémskou jeskyní. Jaký měli mudrci z dnešního evangelního příběhu vztah ke hvězdám? Oni hvězdy zkoumali a svými poznatky se řídili. Možná nám tyto poznatky dnes připadají nevědecké. Ale za jejich výsledky můžeme pozorovat seriózní vědeckou práci. Dnešní člověk má ke hvězdám mnohem žalostnější poměr. Mám především na mysli astrologii, která pod roušku vědy soustřeďuje bludy a vydává je za pravdu, jež je ve svých důsledcích člověku nebezpečná, protože jej drží ve strachu z neznámého. Je to typická pověra, která člověka svazuje a činí ho otrokem vlastních představ. Něco zcela jiného je údiv, pocit vlastní maličkosti a Boží velikosti při pohledu na noční oblohu posetou hvězdami. Je to chvíle – a sám jsem to mnohokrát zakusil - kdy si člověk uvědomuje Boží přítomnost. A to je právě postoj mágů z východu. Hledali to nejlepší a hvězda je vedla. Z návštěvy u Heroda byli jistě plni obav a úzkosti, ale setkání s Ježíšem je zbavuje strachu natolik, že jsou schopni zařídit svůj život i proti vůli mocného tohoto světa. Takové mají být důsledky i našeho setkání s Bohem. Osvobození od strachu a služba ve svobodě.

Podívejme se také na krále Heroda. Herodes je pro nás symbolem všeho zla – a právem. Jeho pověst, jak je líčena v Písmu svatém, je hrozná. Podívejme se však na jeden detail Herodova chování v dnešním příběhu. Jeho strach z toho, že by nově narozený Král mohl převzít vládu a zášť z toho plynoucí je schovaná do zbožné fráze. „Jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. Až ho najdete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit.“ Tato věta nemilosrdně nastavuje zrcadlo také nám. Jak často žijeme tak, že nitro je plné zlých nápadů a přitom vypadáme tak pobožně! Dost na tom, že tato rozpolcenost vůbec existuje, ale ještě horší je to, že to někdy vědomě způsobujeme. Zdánlivá pobožnost je totiž nejvhodnější maskou pro zlo, protože opravdová zbožnost je tak daleko od všeho zlého. Je to oblast, kde už se nás nikdo na nic neptá, protože to je oblast soukromého vztahu mě a Boha. Ale pozor! Je tu někdo, kdo to vždy vidí v pravém světle – právě Bůh. Při pohledu na Heroda usilujme tedy o ryzí zbožnost a denně prosme, abychom nikdy nelhali svým postojem vůči Pánu Bohu.

Vidíme, že nám mudrci dali v dnešním evangeliu pořádnou lekci docela moderního života. Buďme po jejich vzoru vytrvalými hledači pravdy, abychom dospěli k Pravdě, abychom se zbavili strachu z toho, co jsme ještě nepoznali a nebo čemu nerozumíme a abychom byli vždy těmi, kteří svým ryzím vztahem k Pánu Bohu nenahánějí strach, ale přivádějí k životodárnému setkání s Ježíšem, jemuž můžeme darovat nejen zlato, kadidlo a myrhu, ale celý svůj život.
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.