29. dubna 2010

Myšlenka na den: vytvářet mosty mezi osamocenými ostrovy duší

Bible
 

Ježíš se ujal slova a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit. Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“  (Mt 11,25-30)

 

Dnes je svátek sv. Kateřiny Sienské. Tato žena plná moudrosti Ducha svatého v pokoře a skromnosti žila pravdou a láskou. Tyto dvě ctnosti jí stačily k tomu, aby se její život stal mostem, po němž chtěla přejít ke svému milovanému Ježíši.

V Kateřině můžeme vidět stavitelku mostů ke smíření, kterým pro mnohé byla.  Ona - učitelka církve a spolupatronka Evropy - chce svojí přímluvou vytvořit mosty mezi námi a Bohem, mosty v našich mezilidských vztazích. Pilířem těchto mostů je osoba Ježíše Krista, ke kterému si máme vytvářet vřelý vztah. A ten se tvoří jasným způsobem života podle Ježíšova přání.

Takovými budovateli mostů vyztužených pravdou a láskou má být i každý z nás. Mostů jak od srdce k srdci tak od hříšníků k Bohu.

 

Bože, Tys naučil svatou Kateřinu rozjímat o utrpení Tvého Syna a sloužit Tvé církvi; dej, ať se i naše srdce rozhoří láskou k němu, abychom žili v trvalém spojení s ním a mohli se radovat, až se zjeví jeho sláva. Neboť On s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(životopis sv. Kateřiny Sienské si můžete přečíst na: http://catholica.cz/?id=1501

 

 

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.