4. května 2010

Myšlenka na den: pokoj srdce

Bible
 

Ježíš řekl svým apoštolům: "Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí! Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím - a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci; neboť Otec je větší než já. Řekl jsem vám to nyní předem, abyste potom, až se to stane, uvěřili. Již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Proti mně nic nezmůže. Ale svět má poznat, že miluji Otce a jednám, jak mi přikázal. - Vstaňte, pojďme odtud!" (Jn 14,27-31)

 

Součástí harmonického života člověka je pokoj svědomí. Lidé hledají spokojenost, moc, peníze; když nevyjde jeden vztah, jdou do druhého, a myslí si, že najdou pokoj srdce a vnitřní mír. Jsou žádosti těla, které když se naplní, spíše něco umře, než ožije. Jsou žádosti srdce, které se jenom prohlubují, protože naše srdce je nespokojené, pokud nespočine v samotném Bohu.

Ježíš mluví o pokoji srdce, který dává on. Je to pokoj pramenící z přebývání Kristova Srdce v centru našeho bytí. Tento Boží mír se dá připodobnit hlubině oceánu, která je pokojná i tehdy, když na povrchu zuří bouře. Sv. Pavel o tomto pokoji řekl: "Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc,  ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu." (Řím 8,37-38)

Pane Ježíši, náš Spasiteli, obdař nás, prosíme, vroucí touhou po tvé přítomnosti, ať přebýváš v našem srdci uprostřed zmatků dnešní doby. Ať přítomnost tvého Ducha nás navždycky sjednocuje s naším nebeským Otcem, ať životní úkol, který každý z nás máme, v trpělivosti a lásce  naplníme. Amen.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.