6. května 2010

Myšlenka na den: zůstat v lásce Kristově

Bible
 

Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná." (Jn 15,9-11)

 

Náš Pán od nás žádá lásku, jaká je v něm samotném. Tato láska je jeho Duchem. Pokud se vystavíme tomuto  proudění odvěčné lásky Boží, pak nás tato Boží moc bude uzdravovat z našich žádostí, stínů duše, egoismů. Otevře nás na setkání s Bohem i člověkem. V síle této lásky budeme milovat své nepřátele, budeme mít moc odpouštět našim viníkům, budeme mít svobodu v modlitbě za ty, kteří nás nemají rádi. Našim nejbližším budeme studnicí pokoje. V této Boží lásce budeme jednou definitivně vzkříšeni k věčnému životu.

Pane Ježíši, prosíme, daruj nám svého svatého Ducha, ať on zahřeje naše chladná srdce. Ať moc Tvé Božské lásky pronikne celou naši přirozenost a dovrší v nás všechny tvé záměry. Amen.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.