17. června 2008

Výroční zpráva Nadačního fondu za rok 2006

Název a sídlo nadačního fondu

Název nadačního fondu zní: „ Nadační fond na Svatohorské schody a zvelebení okolí.“

Sídlo nadačního fondu: Příbram II – 591, PSČ: 261 80.

Nadační fond na Svatohorské schody a zvelebení okolí je právnickou osobou, a to nadačním fondem ve smyslu zák. č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech.

Zřizovatel nadačního fondu

Jediným zřizovatelem nadačního fondu je: Římskokatolická farnost – proboštství u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram, Příbram II – Svatá Hora, PSČ 261 80.

Účel nadačního fondu

Nadační fond je zřízen za účelem ochrany kulturní památky Svatohorských schodů v Příbrami, a to zejména za účelem napomáhání k obnově, údržbě a provozu této kulturní památky, a dále za účelem zvelebování okolí Svatohorských schodů v Příbrami.

Řízení nadace

Správní rada:
předseda: Mgr. Stanislav Přibyl
člen:         Josef Vacek do 26. 9. 2006
člen:         ing. Ivan Fuksa od 18. 8. 2006
člen:         Štěpán Faber

Dozorčí rada:
předseda: Jaroslav Štefan
člen:        Ing. Ivan Fuksa do 26. 9. 2006
člen:         MUDr. Ivan Šedivý od 27. 9. 2006
člen:         Hana Müllerová

Jménem nadačního fondu jedná předseda nebo všichni členové správní rady společně. Listiny o právních úkonech podepisuje předseda správní rady nebo všichni členové správní rady. Činí tak tím způsobem, že k vypsanému názvu nadačního fondu či otisku razítka připojí svůj podpis.

Dne 6. ledna úspěšně proběhl Tříkrálový průvod s velbloudy v Příbrami.

Ve dnech 24. – 26. 2. 2006 a 24. – 26. 3. 2006 proběhly dva Kurzy pro průvodce (nejen) v církevních objektech, které byly hrazeny z Grantů EU. Celá tato akce měla kladný ohlas.

Svatá Hora obdržela dotaci z MK v částce 4 mil. Kč. Opravil se interiér basiliky – změny vytápění, osvětlení, nové lavice, nová okna, zateplení klenby, opravy omítek, zprovoznění kaple pro matky s dětmi s televizí, ozvučení.

Jednalo se o projektu rozhledny, o donátorech, kteří by ji vystavěli a po dobu několika let provozovali, zajistil se stavební dozor a byla podána žádost o stavební povolení.

Korunovace proběhla 25. června a zúčastnil se jí nuncius Diego Causero.

V tomto roce se domluvila spolupráce Městské policie Příbram při venkovních akcích na Svaté Hoře.

Byla realizována rekonstrukce přístupové cesty na Svatou Horu z Mariánského údolí.

Poutní slavnost se uskutečnila 20. srpna za účasti kardinála Vlka.

Přehled příjmů a výdajů za rok je součástí revizní zprávy.

Nadační fond
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.