17. června 2008

Výroční zpráva Nadačního fondu za rok 2007

Název a sídlo nadačního fondu

Název nadačního fondu zní: „ Nadační fond na Svatohorské schody a zvelebení okolí.“

Sídlo nadačního fondu: Příbram II – 591, PSČ: 261 80.

Nadační fond na Svatohorské schody a zvelebení okolí je právnickou osobou, a to nadačním fondem ve smyslu zák. č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech.

Zřizovatel nadačního fondu

Jediným zřizovatelem nadačního fondu je: Římskokatolická farnost – proboštství u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram, Příbram II – Svatá Hora, PSČ 261 80.

Účel nadačního fondu

Nadační fond je zřízen za účelem ochrany kulturní památky Svatohorských schodů v Příbrami, a to zejména za účelem napomáhání k obnově, údržbě a provozu této kulturní památky, a dále za účelem zvelebování okolí Svatohorských schodů v Příbrami.

Řízení nadace

Správní rada:

předseda: Mgr. Stanislav Přibyl
člen:         Štěpán Faber
člen:         ing. Ivan Fuksa do 18. 5. 2007
člen:         MVDr. Josef Řihák od 18. 5. 2007

Dozorčí rada:
předseda: Jaroslav Štefan
člen:         MUDr. Ivan Šedivý
člen:         Hana Müllerová

Jménem nadačního fondu jedná předseda nebo všichni členové správní rady společně. Listiny o právních úkonech podepisuje předseda správní rady nebo všichni členové správní rady. Činí tak tím způsobem, že k vypsanému názvu nadačního fondu či otisku razítka připojí svůj podpis.

V květnu 2007 bylo projednáváno odstoupení Ing. Fuksy z důvodu zaneprázdnění a střetu zájmů.

Mgr. Přibyl informoval o špatném stavu Svatohorských schodů, které trpí vandalismem a vyžadují stálou údržbu. Finanční prostředky z darů jsou nedostačující a hledal se způsob využití fondů EU.

V roce 2007 bylo provedeno osvětlení Svaté Hory a bylo dohodnuto, že elektrickou energii za toto osvětlení bude po dobu 10 let hradit město Příbram.

Dne 17. června 2007 proběhla oslava Korunovace (275. výročí) za účasti Mons. Marka Solczyńského, papežského rady.

Pouť se konala 19. 8. 2007.

Nultý ročník „Běhu hasičů do Svatohorských schodů o putovní pohár starosty města Příbram“ se konal 29. 9. 2007 od 12 hodin. Dobrovolní hasiči předali dar v částce 1.100,-- Kč jako poděkování za to, že jim bylo umožněno uspořádat běh.

Jednalo se o zhotovení bezbariérového přístupu na Svatou horu, nejlépe Březnickou branou. Projekt bude vypracován na náklady města.

Nové chórové varhany byly posvěceny dne 26. 12. 2007 v 16.30 hodin panem kardinálem Vlkem.

Zpráva o výsledku hospodaření je nedílnou součástí.

Nadační fond
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.