17. května 2010

Výroční zpráva Nadačního fondu za rok 2009

Název a sídlo nadačního fondu

Název nadačního fondu zní: „ Nadační fond na Svatohorské schody a zvelebení okolí.“

Sídlo nadačního fondu: Příbram II – 591, PSČ: 261 80.

Nadační fond na Svatohorské schody a zvelebení okolí je právnickou osobou, a to nadačním fondem ve smyslu zák. č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech.

Zřizovatel nadačního fondu

Jediným zřizovatelem nadačního fondu je: Římskokatolická farnost – proboštství u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram, Příbram II – Svatá Hora, PSČ 261 80.

Účel nadačního fondu

Nadační fond je zřízen za účelem ochrany kulturní památky Svatohorských schodů v Příbrami, a to zejména za účelem napomáhání k obnově, údržbě a provozu této kulturní památky, a dále za účelem zvelebování okolí Svatohorských schodů v Příbrami.

Řízení nadace

Správní rada:
předseda: Mgr. Josef Michalčík
člen:         Martina Jechortová
člen:         MVDr. Josef Řihák

Dozorčí rada:
předseda: Jaroslav Štefan
člen:         Hana Müllerová
člen:         MUDr. Ivan Šedivý

Jménem nadačního fondu jedná předseda nebo všichni členové správní rady společně. Listiny o právních úkonech podepisuje předseda správní rady nebo všichni členové správní rady. Činí tak tím způsobem, že k vypsanému názvu nadačního fondu či otisku razítka připojí svůj podpis.

Jednalo se o výměně Mgr. Stanislava Přibyla z důvodu jmenování generálním vikářem v Litoměřicích za svého nástupce na Svaté Hoře Mgr. Josefa Michalčíka.

Byl dokončen projekt na bezbariérový vstup na Svatou Horu, zaplatil se z investic MěÚ Příbram, ale na jeho realizaci se musí peníze ještě sehnat.

Během celého roku se jednalo s Ing. Walenkou o prořezání a pokácení některých stromů na Svaté Hoře.

Na příštích pět let byla podepsána smlouva s Technickými službami na osvětlení Svaté Hory.

Přivítání vojáků KFOR z mise v Kosovu proběhlo na zledovatělém náměstíčku, ale v pořádku.

Oslavy Korunovace 21. června 2009 se uskutečnily za účasti Italů z Valle di Ledro. Památník obětem vysídlených Italů z 1. světové války zhotovil akademický sochař Otmar Oliva a byl slavnostně odhalen v neděli po bohoslužbě.

Bylo provedeno vymalování schodů firmou pana Šlehofera.

Technické služby města Příbram zajistili na Korunovaci mobilní odpadkové koše a úklid schodů.

Svatohorská pouť se konala 16. 8. 2009 v 9.00 hodin.

Svatohorská Šalmaj se konala 19. 9. 2009 a ve stejný den proběhl „Běh hasičů do Svatohorských schodů“.

Výsledek hospodaření je nedílnou součástí zprávy.

Nadační fond
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.