17. května 2009

Výroční zpráva Nadačního fondu za rok 2008

Název a sídlo nadačního fondu

Název nadačního fondu zní: „ Nadační fond na Svatohorské schody a zvelebení okolí.“

Sídlo nadačního fondu: Příbram II – 591, PSČ: 261 80.

Nadační fond na Svatohorské schody a zvelebení okolí je právnickou osobou, a to nadačním fondem ve smyslu zák. č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech.

Zřizovatel nadačního fondu

Jediným zřizovatelem nadačního fondu je: Římskokatolická farnost – proboštství u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram, Příbram II – Svatá Hora, PSČ 261 80.

Účel nadačního fondu

Nadační fond je zřízen za účelem ochrany kulturní památky Svatohorských schodů v Příbrami, a to zejména za účelem napomáhání k obnově, údržbě a provozu této kulturní památky, a dále za účelem zvelebování okolí Svatohorských schodů v Příbrami.

Řízení nadace

Správní rada:
předseda: Mgr. Stanislav Přibyl
člen:         Štěpán Faber
člen:         MVDr. Josef Řihák

Dozorčí rada:
předseda: Jaroslav Štefan
člen:         MUDr. Ivan Šedivý
člen:         Hana Müllerová

Jménem nadačního fondu jedná předseda nebo všichni členové správní rady společně. Listiny o právních úkonech podepisuje předseda správní rady nebo všichni členové správní rady. Činí tak tím způsobem, že k vypsanému názvu nadačního fondu či otisku razítka připojí svůj podpis.

Opět se řešila oprava Svatohorských schodů, ne jen vymalování a hledaly se možnosti získání finančních prostředků. Schody nelze jen vymalovat, je třeba opravit zatékání střechy a opravit dláždění.

Město Příbram schválilo příspěvek na Svatou Horu v částce 200 000,-- K z rozpočtu na rok 2008. Příspěvek bude využit na projektovou dokumentaci bezbariérového přístupu.

Prodloužila se smlouva města Příbram se Svatou Horou ohledně úhrady osvětlení.

U kaple Máří Magdaleny proběhla oprava střechy schodů, odvodnění a izolace tak, aby již nezatékalo.

Dne 27. 4. 2008 proběhla akce na připomínku 30. výročí požáru Svaté Hory za účasti hasičů, techniky, byla uspořádána výstava dobových fotografií a dokumentů v Plzeňské kapli.

Oslavy Korunovace dne 1. června 2008 se zúčastnil nuncius.

Na náměstíčku se konalo přijetí vojáků KFOR dne 3. 7. 2008 před jejich odletem, budou opět přivítání při jejich návratu z mise v lednu 2009.

Dne 3. října 2008 jsme si připomněli 15. výročí znovuotevření Svatohorských schodů.

Na podzim byly dokončeny opravy ve schodech – zasklení vandalismem poničených oken, vsazení chybějících mříží tak, aby se zamezil přístup bezdomovcům.

V měsíci září se opět uskutečnil Běh hasičů do Svatohorských schodů, i letos byla pořádána dobrovolná sbírka na opravu Svatohorských schodů. Výtěžek této sbírky byl 1 500,-- Kč a byl předán Mgr. Přibylovi.

Byla projednána smlouva s městem o osvětlení Svaté Hory.

Výsledek hospodaření je nedílnou součástí zprávy.

Nadační fond
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.