16. října 2011

Oslavy 150 let od příchodu redemptoristů na Svatou Horu

Znak pražské provincie redemptoristůV sobotu 8. a následně též v pátek 14. října jsme slavili výročí 150 let od příchodu členů Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele na Svatou Horu.

 

 

Bohatý program byl zahájen slavnostní bohoslužbou, kterou v sobotu 8. října v 10.00 ve svatohorské bazilice celebroval Miloslav Kardinál Vlk, emeritní arcibiskup pražský. Koncelebrovali otcové redemptoristé. Kázání o. kardinála je k dispozici v samostatném článku. Svatohorský chrámový sbor při této bohoslužbě provedl díla K. Břízy a Alfonse Maria de Liguori.

150 let rede 3 - M. K. VlkNásledovala vernisáž tématické výstavy ve svatohorském poutním muzeu, na níž hudebně spoluúčinkoval soubor Musica Podberdensis.Výstava je stále přístupná (v otevíracích hodinách Svatohorského poutního muzea) a nabízí zajímavý pohled do stopadesátileté historie působení redemptoristů na Svaté Hoře. Zastoupeny jsou ukázky řádového oděvu, šaty P. Marie Svatohorské, darované prostřednictvím redemptoristů, modely a plány stavebních úprav, které svatohorský areál díky péči redemptoristů v minulých desetiletích absolvoval. Dále je možné - v nově zpřístupněných prostorech tzv. „zadní sakristie“ – shlédnout svědectví o posledním velkém zdokumentovaném uzdravení na Svaté Hoře, relikvie redemptoristů a mnoho dalšího.

Po vernisáži se návštěvníkům nabízela možnost absolvovat křížovou cestu v parku vedenou br. Davidem Horáčkem nebo též speciální bezplatnou prohlídku areálu s průvodcem se zaměřením na činnost redemptoristů.

150let1Program oslav pokračoval v 15.00 koncertem duchovní hudby, na němž ve svatohorské bazilice vystoupily dva pěvecké sbory (komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka a jihlavský pěvecký sbor Melodie), které ve spolupráci s Příbramskou filharmonií pod taktovkou Pavla Šmolíka vytvořily více jak sedmdesátičlenné hudební těleso. Na koncertu zazněly Biblické písně Antonína Dvořáka se sólistou Zdeňkem Fousem a poté Dvořákova Mše D dur (autor, který Svatou Horu často navštěvoval, by letos oslavil 170 let od narození). Průřez koncertem (MP3) můžete vyslechnout zde .

V závěru koncert promluvil slavnostně současný arcibiskup pražský Mons. Dominik Duka a poukázal na blahodárný přínos chrámové hudby pro formaci těch, kteří v oblasti víry zatím hledají, a pro něž může být právě kvalitní duchovní hudba při liturgii i na koncertě silnou motivací k přijetí víry.

150let2Sobotní oslavy pak byly zakončeny latinskými nešporami pod vedením kantora Jiřího Hodiny.

Prodloužením slavnostních chvílí bylo dění o následujícím pátku, 14. říjnu. V 17.00 celebroval bývalý provinciál redemptoristů a svatohorský farář P. Stanislav Přibyl, současný generální vikář litoměřický, mši za P. Karla Břízu, význačného redemptoristického skladatele duchovní hudby. Při kázání zazněla vzpomínka na tohoto i na Svaté Hoře působícího všestranně nadaného redemptoristy. Bohoslužbu doprovodila hudba P. Břízy v podání Svatohorského chrámového sboru.

Tentýž sbor společně s žesťovým triem poté přednesl při následném koncertu více jak hodinový průřez Břízovou tvorbou, interpolovaný intrádami svatohorských ministrantů.

Při příležitosti ostav 150 let od příchodu redemptoristů na Svatou Horu byla rovněž vydána zvláštní brožura . Význační hosté pak obdrželi z rukou P. J. Michalčíka pamětní listy.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.