19. května 2004

Kurz chrámové praxe pro varhaníky II.

Ve dnech 1. až 5. srpna proběhne na Svaté Hoře již druhý kurz liturgické praxe pro varhaníky. Lektory budou Jiří Hodina, Jakub Janšta, P. Stanislav Přibyl, M. Pospíšil a svatohorský regenschori Pavel Šmolík.

Kurz je zaměřen především na skupinu varhaníků, kteří sice při bohoslužbách pravidelně hrají a hru na varhany i studují (nejčastěji na konzarvatoři), ale i přesto nemají možnost zdokonalit se v oborech pro praxi tak důležitých, kterými jsou například gregoriánský chorál, liturgika, chorální improvizace a samotná praxe při bohoslužbě. Tyto předměty totiž na konzervatořích nejsou dostupné. Náš kurz si klade za cíl alespoň částečně zacelit tuto mezeru v současném vzdělávacím systému. Současně také chce poskytnout mladým varhaníkům možnost navázat nové kontakty a získat nové podněty pro svoji práci.

Kurz bude probíhat v prostorách sborové zkušebny v budově kláštera, kde jsou k dispozici cvičné varhany P. Karla Břízy (na obrázku), dále na tzv. letním kůru, vybaveným elektronickým nástrojem a účastníci budou mít rovněž možnost praxe při bohoslužbách ve svatohorské bazilice.

Podmínkou účasti na kurzu je schopnost bez problémů zvátnout hru manuál + pedál. Studium na konzervatoři není podmínkou. Cena kurzu včetně stravy a ubytování na 4 dny činí 500,- Kč.

Přihlásit se je možné písemně nebo e-mailem do 15. července 2004.

Kontakt: Pavel Šmolík, Svatá Hora 591, 261 80 Příbram II.
e-mail: pavelsmolik@seznam.cz

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.