12. června 2012

Svatá Hora se stane centrem festivalu

Logo Česko-německý festival varhanní hudby 2012V rámci Česko-německého festivalu varhanní hudby 2012 se uskuteční 7 koncertů, jak v ČR, tak Německu v podání českých a německých varhaníků. Zahajovací koncert proběhne 15. června 2012 od 19 hodin v kostele sv. Kajetána v Nerudově ulici v Praze. V rámci Korunovace v neděli 17. června 2012 od 14 hodin bude na mobilní chórové varhany na Svaté Hoře hrát Jaroslav Tůma.

 

Od 15. června do 21. září proběhne první ročník Česko-německého festivalu varhanní hudby. Tento festival navazuje na poutní tradici propojení Čech a především Bavorska prostřednictvím evropské poutní cesty Via Nova. Podobně jako poutní cesta spojuje jednotlivá místa a přivádí ty, kteří po ní jdou, k cíli, je hudba univerzálním jazykem, který promlouvá ke všem, kdo jí naslouchají. O to více toto platí pro varhanní hudbu, která je neodmyslitelně spjata s jakýmkoli sakrálním prostorem.

Z koncertů na Svaté HořeSvatá Hora, která je jedním z cílů poutní cesty Via Nova, se stane i centrem festivalu varhanní hudby. „V oblasti vážné hudby patří dění na Svaté Hoře u Příbrami dle mého soudu k velmi inspirativním počinům současnosti. Výrazná a odvážná dramaturgie koncertů i hudebních produkcí v rámci liturgického roku poskytuje posluchačům a návštěvníkům svatohorské baziliky i vysokou kvalitu jednotlivých provedení," dodává Jaroslav Tůma, profesor HAMU v Praze a svatohorský titulární varhaník, který převzal záštitu nad festivalem.

V rámci festivalu se uskuteční celkem 7 koncertů, a to v kostele sv. Kajetána v Praze, v Nerudově ulici, který je ve správě redemptoristů, na Svaté Hoře a v městech bavorského příhraničí Bodenmais, Kollnburg a další. Na koncertech vystoupí čeští a němečtí interpreti a zazní díla jak českých, tak německých autorů. Budou předneseny skladby pro varhany a na programu některých koncertů bude také hudba pro sbor a varhany.

Festival zahájí v pátek 15. června v 19 hodin v pražském kostele sv. Kajetána, v Nerudově ulici, mladý talentovaný varhaník Aleš Nosek, v současné době student HAMU koncertující jak v ČR, tak v Německu, Itálii a dalších zemích.

Plakát ke stažení

V neděli 17. června o slavnosti Korunovace zazní na Svaté Hoře při hlavní mši svaté v 9 hodin Mše DHudba při mši svaté o slavnosti Korunovace 2009, Korunovační kaple dur (Lužanská) Antonína Dvořáka a tentýž den ve 14 hodin proběhne varhanní koncert v podání předního českého varhaníka Jaroslava Tůmy v prostorách Korunovační kaple.

Plakát ke stažení

Nejbližší koncerty v rámci festivalu:

neděle 1. července 2012, 13 hodin, Svatá Hora: Karl Zechel - varhany,
sobota 11. srpna 2012, 16 hodin, Kollnburg (Německo): Pavel Šmolík - varhany, Kateřina Falcníková - soprán.

Aktuální informace o dalších koncertech pořádaných v rámci festivalu naleznete na těchto internetových stránkách.

Vstup na všechny koncerty je volný.

Festival pořádá Matice Svatohorská a probíhá za podpory Česko-německého fondu budoucnosti, Ministerstva kultury ČR, Města Příbram, Římskokatolické farnosti Příbram - Svatá Hora, Pražské provincie redemptoristů, Římskokatolické farnosti Kollnburg a Římskokatolické farnosti Bodenmais.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.