11. června 2004

Zemřel P. Josef Břicháček

O slavnosti Těla a Krve Páně, ve čtvrtek 10. června 2004 ve 22.30 hodin zemřel v Charitním domove sv. Václava pro duchovní P. Josef Břicháček, někdejší správce Svaté Hory.

Narodil se 8. listopadu 1928 v Předbořicích. V letech 1934 – 1939 navštěvoval obecnou školu v Předbořicích a v letech 1939 – 1943 pokračoval v měšťanské škole v Petrovicích u Sedlčan. V letech 1943 – 1945 pracoval u rodičů v zemědělství v Předbořicích.
V letech 1945 – 1948 studoval v juvenátu v Libějovicích u Vodňan. Roku 1948 vstoupil do noviciátu re¬demptoristů na Červenku u Litovle a roku 1949 složil časné sliby.
Po záboru klášterů nastoupil v září roku 1950 vojenskou službu u PTP v Komárně a na Sliači na Slovensku. V letech 1951 – 52 dostudoval na gymnáziu v Českých Budějovicích. Poté se opět vrátil na vojnu a sloužil v PTP v Klecanech, v Praze a v Trenčíně. Po návratu z vojny v roce 1954 pracoval do roku 1956 u bratra v zemědělství a od roku 1956 byl zaměstnán na stavbě přehrady Orlík jako účetní.
V letech 1963 – 1967 studoval teologii v Litoměřicích a 25.6.1967 byl vysvěcen na kněze.
Jako kaplan působil v letech 1967 – 1969 v Pelhřimově, Veselé a Častrově, od roku 1969 byl administrátorem ve Kdyni, a v letech 1974 – 1990 spravoval farnost Zavlekov. Zde působil během šestnácti let také v jiných farnostech na širokém území od Horažďovic až k Železné Rudě včetně duchovního vedení řeholních sester.
Roku 1990 byl povolán, aby spolu s dalšími spolubratřími obnovil komunitu redemptoristů na Svaté Hoře. V letech 1990 – 1999 byl nejprve administrátorem a později farářem na Svaté Hoře a spravoval farnost Třebsko. Byl také činný jako exercitátor. Do života pražské provincie redemptoristů se v té době také zapsal jako konzul¬tor.
Po provinciální kapitule v roce 1999 působil v duchovní správě v Pelhřimově a okolí a od roku 2001 byl činný jako správce poutního místa Lomec, duchovní správce Šedých sester III. Řádu sv. Františka a administrátor v Chelčicích.
Na Lomci jej zastihla těžká nemoc, takže musel být umístěn do Charitního domova pro duchovní ve Staré Boleslavi. Zde také ukončil svůj bohatý život.

Pohřeb bude v pondělí 21. června 2004 v 11.00 hodin v bazilice Panny Marie na Svaté Hoře.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.