18. srpna 2012

Bezbariérový přístup

značkaJiž mnoho let usilujeme o stavbu nájezdové rampy pro tělesně postižené, aby se tak mohli samostatně pohybovat v areálu svatohorských ambitů. K tomuto záměru byl přidružen nově též úmysl, zpřístupnit bezbariérově i samotný prostor baziliky. Realizace projektu začíná v srpnu 2012 a dokončena by měla být ještě v tomto roce.

 

Stavební úpravy se omezí na instalaci nájezdových ramp a zdvihací plošiny, čímž dojde k zabezpečení možnosti přístupu pro osoby ZTP do prostor ambitů a baziliky bez nutnosti pomoci třetích osob.

Jedná se o nájezdovou rampu po levém boku schodiště u Březnické brány a o hydraulickou zdvihací plošinu, napravo od jižního schodiště terasy kostela.

V rámci prací bude opraveno kamenné schodiště u Březnické brány a provedeny úpravy podesty před branou a úpravy prahu vstupního otvoru (vyjmutí stupňů a realizace rampy).

Hydraulická zdvihací plošina (výtah), bude umístěna v tělese terasy. V prostoru horního ambitu, kde výtah vyústí, bude ohraničen celoskleněným zábradlím s brankou. Dolní stanice bude tvořena novým portálem („dveřmi“) v líci opěrné zdi terasy. Přístup k dolní stanici zajistí nový chodníček podél pravé strany schodiště. Šachetní dveře spodní stanice plošiny jsou navrženy jako replika dveří vedoucích z ambitů do prostorů muzea.

Před vstupem (schodem) do jižní předsíně baziliky bude umístěn masivní dubový nájezd.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.