27. října 2012

Varhanní hudba od Prahy přes Svatou Horu po bavorské příhraničí

Logo Česko-německý festival varhanní hudby 2012Zářijový koncert v bavorském Bodenmaisu završil Česko-německý festival varhanní hudby 2012, který přinesl celkem 7 koncertů, jak v České republice, tak Německu, s hudbou českých a německých autorů v podání jak českých, tak německých interpretů.

 

Česko-německý festival varhanní hudby 2012 pořádala od 15. června do 21. září Bavorský KollnburgMatice Svatohorská, občanské sdružení přátel a dobrodinců Svaté Hory. Svatá Hora byla zároveň centrem festivalu, kde proběhly tři koncerty, z toho dva během nejvýznamnějších svatohorských slavností Korunovace a poutní slavnosti. Zahajovací koncert se konal v kostele sv. Kajetána v Nerudově ulici v Praze. V Německu byly festivalové koncerty uspořádány v obcích a městech ležících v bavorském příhraničí: Lam, Kollnburg a Bodenmais. Bodenmais, který je podobně jako jiná místa Bavorského lesa proslulý těžbou stříbra a výrobou skla, hostil závěrečný sedmý koncert festivalu.

Festivalové koncerty, kterých se zúčastnilo celkem na 800 posluchačů, obohatily hudebně-kulturní nabídku v místech jejich konání. Festival propojil Z koncertu Jaroslava Tůmyjednotlivá místa, která zároveň leží na poutních cestách. Pojítkem mezi nimi byla hudba, která nezná hranice a je cestou k porozumění mezi národy. Konkrétně to byla hudba varhanní, která je neodmyslitelně spjata se sakrálními prostory. Návštěvníci, mezi nimiž nechyběli ani zástupci veřejného života, měli možnost poznat v rámci festivalu různá místa, jejich krásy a pamětihodnosti, jak v ČR, tak Německu, slyšet různé varhanní nástroje a naslouchat dílům českých i německých autorů v podání českých i německých, většinou mladých, interpretů.

Poděkování patří všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k uskutečnění a naplnění myšlenky Česko-německého festivalu varhanní hudby 2012, a Festivalový stáneknapomohli tak česko-německému porozumění. Především dobrovolníkům z organizačního týmu, interpretům a partnerům projektu: Česko-německému fondu budoucnosti, Městu Příbram, Ministerstvu kultury ČR, Římskokatolické farnosti při kostele Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora; Římskokatolické farnosti Bodenmais, Římskokatolické farnosti Lam, Římskokatolické farnosti Kollnburg, Sacromontaně s.r.o. a Pražské provincii Nejsvětějšího Vykupitele.

Informace o festivalu a jednotlivých koncertech nadále naleznete na těchto internetových stránkách v rubrice Česko-německý festival varhanní hudby 2012.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.