31. července 2004

Pozvánka na poutní slavnost

Bazilika na Svaté Hoře, kterou posvětil roku 1673 pražský arcibiskup Matouš Sobek z Bilenberka, je zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie.

Zasvěcení je součástí ideového programu celého areálu Svaté Hory. Ten byl koncipován jako mariánský hrad, zvenku strohý, majestátně čnící nad Příbramí, zevnitř nádherně vyzdobený. Zasvěcení jednotlivých oltářů a kaplí sleduje život Panny Marie. Jeho vyvrcholením je právě Nanebevzetí. Proto je také centrální svatyně posazena na vyvýšené terase, k níž vedou schodiště.

Podle zápisů z doby třetího pražského arcibiskupa Jana z Jenštějna se však Nanebevzetí Panny Marie slavilo v Příbrami už koncem 14. století, a arcibiskup Jan pravidelně těmto slavnostem předsedal. Protože kromě svatohorské kaple neměl v té době žádný jiný příbramský kostel mariánské zasvěcení, můžeme se právem domnívat, že se tato slavnost konala na Svaté Hoře.

Na Svaté Hoře se o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie světí růžeJe už tradicí, že oslavy pouti mají na Svaté Hoře svůj předvečer. Vyvrcholením večera je potom tzv. světlený průvod, procesí se svícemi areálem Svaté Hory, ke studánce a na náměstí před bazilikou.

Letošními hosty, kteří budou předsedat slavnostem, jsou P. Bohuslav Richter ze Slivice (sobota v 19.30 hod.) a generální sekretář ČBK, prelát Karel Simandl (neděle v 9.00 hodin).

Od loňského roku také o této slavnosti po mši svaté v 9.00 hodin světíme růže a věřící si je odnášejí domů jako symbol krásy Panny Marie. Tento obřad navazuje na starobylý zvyk světit o slavnosti Nanebevzetí květiny a léčivé byliny.

Nedělní odpoledne bude naplněno pobožnostmi (křížová cesta ve 13.00 hodin, mariánská pobožnost v 13.45 hodin, růženec v 15.00 hodin a nešpory v 16.30 hodin).

Slavnosti v 17.00 hodin zakončí koncert nazvaný "Vespro della Beata Virgo Maria". Bude to soubor skladeb italských, polských i českých barokních skladatelů, sestavený do podoby nešpor, jak se prováděly v 17. století. Při koncertu budou účinkovat účastníci mezinárodního interpretačního semináře barokní hudby pod vedením Michaela Pospíšila.

Srdečně Vás zvu na Svatou Horu na pouť!

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.