6. srpna 2004

Vychází CD se skladbami P. Karla Břízy

Na začátku měsíce srpna vychází v Karmelitánském nakladatelství a ode dneška je k dispozici CD se skladbami někdejšího svatohorského regenschoriho P. Karla Břízy. Nahrávku pořídil v říjnu roku 2003 Svatohorský chrámový sbor.

V úvodím slovu k nahrávce se můžeme dočíst: "Toto CD je pokusem zúročit nadání, práci, utrpení a obětavost P. Karla Břízy,který patřil k velmi početné generaci redemptoristů, jež vyrůstala za Druhé světové války, během ní a těsně po ní. Byla to generace, která vstupovala do kongregace redemptoristů jako do rozvíjejícího se společenství, v němž mnozí zářili jako výjimečné talenty nejen v rámci řehole, ale i v kontextu celé katolické církve v Čechách. Namátkou stačí připomenout ty, kteří Břízu a jeho vrstevníky vyučovali, například význačného biblistu P. Josefa Miklíka, filosofa a kandidáta oltáře P. Jána Mastiliaka či výtečného dogmatika P. Stanislava Špůrka. V této atmosféře vědy a bratrského společenství, které v teologickém učilišti v Obořišti vládlo, byli kandidáti kněžství - mezi nimi i Karel Bříza - vychováváni a podporováni i k určité specializaci. U Břízy to byla právě hudba, umění, které bylo součástí jeho života natolik, že si jej bez muziky snad ani nelze představit.

Poté, co byly kláštery násilím zrušeny a řeholníci rozprášeni po celé zemi, po kasárnách, centralizačních táborech a vězeních, stává se pro Karla Břízu, tehdy již tajně vysvěceného kněze, hudba jedinou příležitostí, jak naplnit navenek své kněžské poslání. Všichni, s nimiž pracoval, mohou potvrdit, že zkoušky, výuka a hraní v kostele nebyla jen hudba, ale především zprostředkování víry a živého vztahu ke Kristu.

Břízův život nebyl poznamenán jen tvůrčím utrpením, ale po dlouhá desetiletí také fyzickou nemocí. Jeho hudba tak procházela přes síto oběti a bolesti, aby vykrystalizovala v bohoslužbu, prostou jakékoli nabubřelosti či pýchy.

Přeji Vám všem, kteří budete toto CD poslouchat, aby skladby P. Karla Břízy působily tak, jak jejich autor zamýšlel, jako svědectví víry a pozvání na cestu křesťanského života."

Jaký účel má nahrávka, vysvětluje varhaník Pavel Šmolík následujícími slovy: „Jako i nahrávky předešlé, tak i tento kompaktní disk si klade za cíl především upozornit na hudbu, která si jistě zaslouží pozornost. Jsme si vědomi jistých nedokonalostí, kterým se amatérské těleso neubrání, ale naší prioritou není naprostá dokonalost, ale radost ze zpěvu a oslava Boží. Přijměte, prosím, tedy toto CD jako zprostředkování části obsáhlého odkazu nedávno zemřelého skladatele, jež je notným povzbuzením a příkladem jak pro současné skladatele, tak i pro nás všechny, kteří bychom měli každý svým podílem přispět k dílu Božímu.“

CD je k dispozici na Svaté Hoře za 250,- Kč + případné poštovné. Věříme, že se vám bude líbit. Můžete si ho objednat e-mailem na adrese basilica@svata-hora.cz

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.