5. srpna 2013

Den bez bariér na Svaté Hoře

Josef HovorkaV letošním roce se na Svaté Hoře poprvé uskuteční pouť pro handicapované se zajímavým doprovodným programem. Bude se konat v sobotu 10. srpna od 11 hodin.

 

Svatá Hora se snaží zpřístupňovat své turistické zajímavosti lidem s handicapem, seniorům, rodinám s malými dětmi, případně dalším turistům a poutníkům se specifickými potřebami. Proto se letos poprvé uskuteční také pouť pro handicapované.

Svatá Hora u Příbrami je místem spojeným s mnoha zázraky, které se udály na přímluvu Panny Marie Svatohorské. Prvním a zřejmě nejznámějším je příběh Jana Procházky z Nymburku, který oslepl. Ve snech, které se mu zdály, ho vyzýval jakýsi stařec k návštěvě Svaté Hory. Nevěděl, ani kde se nachází. Když konečně po mnohém dotazování zjistil, kde Svatá Hora stojí, vydal se tam v doprovodu svého osmiletého vnuka a na místo dorazili 10. června 1632. Netušil, že to bude právě on, kdo bude příčinou uvedení Svaté Hory v širší známost. Delší dobu opuštěná poustevna mu byla příbramskou obcí svěřena i s povinností pečovat o kapli. Po třech dnech pobytu zde se Procházkovi zázračným způsobem vrátil zrak. Viděl nejdříve mlhavě, ale v příštích dnech zřetelněji a zřetelněji.
Den bez bariér
Program:
• 11 hodin: mše svatá v bazilice, požehnání pro handicapované
• 12-14 hodin: prohlídky Svaté Hory pro handicapované
• stánek Farní charity Příbram
• stánek Matice Svatohorské
• možnost duchovního rozhovoru
• haptický model: Poznejte Svatou Horu jen pomocí hmatu
• možnost navštívit výstavu fotografií Svaté Hory s interaktivním programem pro návštěvníky spočívající v sestavení nástěnného kalendáře pro rok 2014
• 15 hodin: zakončení

Parkování a mapa Svaté Hory během dne bez bariér: https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zdjQbZy-RPvM.k64YLMNGKE2o

Parkoviště bude přístupné od 9 hodin. Obdržíte označení pro účastníky. Prosíme neblokujte vjezd a výjezd ostatním. 

Partneři:
Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora
Farní charita Příbram
Matice Svatohorská
Pražská provincie Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele - redemptoristé
Sacromontana

Plakát na pouť bez bariér ke stažení

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.