20. listopadu 2013

Vydejte se ze Svaté Hory po stopách politických vězňů

Bazilika Svatá HoraV sobotu 23. listopadu 2013 bude otevřena naučná stezka „Po stopách politických vězňů" s mottem „Vedle místa zázraků se děly hrůzy", která prostřednictvím příběhů politických vězňů spojuje Svatou Horu a bývalý tábor Vojna. V bazilice na Svaté Hoře bude tento den v 11 hodin sloužena mše svatá za oběti totalitních režimů, následně bude na Svatohorském náměstí odhalen jeden z panelů naučné stezky.

 

Svatá Hora byla v době komunismu prakticky na dohled od pracovních táborů komunistického režimu Bytíz a Vojna. Sem byli umisťováni političtí vězni. Nemálo vězňů propuštěných z těchto táborů směřovalo své první kroky právě na Svatou Horu, aby zde poděkovali Bohu a Panně Marii za přežití. Svatá Hora byla též místem, kam navzdory perzekucím režimu putovali lidé z celého Československa. Známé byly promluvy kardinála Františka Tomáška o slavnostech Korunovace, kdy na Svatou Horu přijížděly tisíce poutníků a vyjadřovaly tak svůj nesouhlas s tehdejším režimem.

Aby osudy politických vězňů a obtíže, jímž nemnozí museli v době komunismu čelit, neupadly v zapomnění, vzniká naučná stezka „Po stopách politických vězňů". Stezka spojí město Příbram, poutní místo Svatá Hora a Památník Vojna, jedno z bývalých vězeňských zařízení komunistického režimu. V okolí tohoto památníku bude umístěno 7 panelů s informacemi o jednotlivých místech a s příběhy politických vězňů. Tyto panely usnadní orientaci turistům jak domácím, tak zahraničním, neboť informace budou kromě češtiny také v němčině a angličtině. Panely obsahují rovněž QR-kódy pro chytré telefony s dalším zajímavým obsahem, obohaceným o autentické nahrávky a fotografie dostupné prostřednictvím aplikace Paměť národa, která je zdarma ke stažení. Trasa, propojující vlakové nádraží v Příbrami, Svatou Horu, obce Lešetice, Žežice a Brod a Památník Vojna, je navíc značena směrovkami cyklostezky.
Naučná stezka

 

 
 
„Vojna je místo kousek od Příbrami, byl zde původně zajatecký tábor, pak tábor nucených prací, nakonec vězení pro politické vězně. Není to daleko od nádherného místa, kde cítí i ateista posvátnost tajemného původu, od příbramské Svaté Hory, místa, kde se staly zázraky. Vedle místa zázraků se děly hrůzy. To, co nám dnes chybí je čistá radost," říká profesorka filozofie Univerzity Karlovy Anna Hogenová.

„Protože cílem projektu je přispět k rozvoji demokratického myšlení společnosti jako takové, v neposlední řadě také mládeže, rád přebírám záštitu nad touto stezkou," uvádí kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, který byl v době komunismu též vězněn.

Tábor Vojna, původně zajatecký tábor pro německé válečné zajatce, situovaný mezi bývalými uranovými šachtami, sloužil v období 1949-1951 jako tábor nucených prací a následně do roku 1961 jako vězeňské zařízení pro politické odpůrce komunistického režimu.

Projekt naučné stezky „Po stopách politických vězňů" vznikl ve spolupráci s občanským sdružením Post Bellum a je realizován za finanční podpory Renovabis a Česko-německého fondu budoucnosti. Aplikace Paměť národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století zaznamenaných v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.

Poznejte příběh politického vězně po propuštění z tábora Vojna. Kam se vydal František Teplý? Domů nebo na Sibiř? Přečtěte si tento příběh až do konce...

Aktuální informace a novinky sledujte také na facebook.com/SvataHora.

Program otevření stezky:

sobota 23. listopadu 2013

Příbram - Svatá Hora

  • 11 hodin: mše svatá v bazilice za oběti totalitních režimů, celebruje P. Stanislav Přibyl, CSsR, generální vikář litoměřické diecéze a bývalý farář na Svaté Hoře
  • 12 hodin: odhalení panelu na Svatohorském náměstí
  • do 15 hodin: možnost prohlídky Svaté Hory s průvodcem

Památník Vojna

Plakát ke stažení
Naučná stezka - partneři

 

 
Další informace o Svaté Hoře v době komunismu  

 

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.