4. listopadu 2013

Fotografie Svaté Hory v bavorském Regen

Logo Matice Svatohorské maléÚspěšná výstava zajímavých a neobvyklých fotografií Svaté Hory je v listopadu ke zhlédnutí ve farním kostele sv. Michaela v bavorském městě Regen.

 

Poté, co byly v říjnu fotografie vystaveny v prostorách radnice v obci Kollnburg (Bavorsko), jsou od 4.Z vernisáže výstavy v Kollnburgu do 24. listopadu 2013 ke zhlédnutí ve farním kostele sv. Michaela ve městě Regen. Vstup na výstavu je volný.

Plakát na výstavu v Regen (německy) ke stažení

V prosinci 2013 budou fotografie vystaveny ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bodenmaisu (Bavorsko).

Putovní výstava fotografií „Svatá Hora, místo přesahující hranice" představuje zajímavé a neobvyklé pohledy na exteriér a interiér toto poutního místa. Jedná se o fotografie, které vznikly při nejrůznějších příležitostech během posledních deseti let. Jejich autory jsou Stanislav Přibyl, Jan Traxler a Miroslav Zelenka. Výstava fotografií je první výstavou svého druhu, neboť se dosud žádná výstava fotografií Svaté Hory nekonala.Stadtkirche St. Michael in Regen

Výstava si klade za cíl představit Svatou Horu jako místo, které lze považovat za jeden z živých symbolů porozumění mezi lidmi nejrůznějších národů.

Výstavu pořádá Matice Svatohorská, občanské sdružení přátel a dobrodinců Svaté Hory, díky finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti, městu Příbram a firmě Sacromontana.

Více informací o výstavě najdete na těchto internetových stránkách v rubrice Výstava fotografií Svaté Hory.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.