11. prosince 2013

Kalendář s fotografiemi z výstavy

Logo Matice Svatohorské maléPřed několika dny byl vydán nástěnný kalendář s fotografiemi z výstavy „Svatá Hora, místo přesahující hranice". Je dílem téměř 700 návštěvníků výstavy, kteří vybrali z vystavených fotografií ty, které je nejvíce zaujaly.

 

Výstava fotografií Svaté Hory „doputovala" do bavorského městečka Bodenmais, které je posledním místem, kde je během adventu, od 1. do 23. prosince 2013, ke zhlédnutí téměř 60 zajímavých a neobvyklých pohledů na interiér a exteriér Svaté Hory. Od května do září se výstava konala na Svaté Hoře, v říjnu v Kollburgu (Bavorsko) a v listopadu v Regen (též Bavorsko).

KalendářeNa předchozích místech, kde byly fotografie vystaveny, byl součástí výstavy rovněž doprovodný program pro návštěvníky. Každý mohl vybrat až tři z vystavených fotografií, které se mu nejvíce líbily, a zapsat je na připravený anketní lístek. Dvanáct fotografií ohodnocených většinou návštěvníků jako ty, které je nejvíce zaujaly, byly publikovány v nástěnném kalendáři na rok 2014.

Fotografie do nástěnného kalendáře vybíralo celkem 689 návštěvníků výstavy. Většina z nich byla z České republiky a z Německa (celkem 97 %), dále ze Slovenska, Nizozemí, Velké Británie, Rakouska, Francie, Dánska, Bosny a Hercegoviny a též z africké Namibie.

Fotografií, která zaujala nejvíce návštěvníků, je snímek zachycující pohled otevřenými dveřmi z krápníkové kaple sv. Máří Magdalény směrem ke Svatohorským schodům.Pohled z kaple sv. Máří Magdalény

Z účastníků výstavy vylosovali Věra Langová, předsedkyně Matice Svatohorské, P. David Horáček, redemptorista a farní vikář na Svaté Hoře, a Miroslav Zelenka, jeden z autorů fotografií, tři návštěvníky, kteří obdrží nástěnný kalendář na rok 2014. Jeden kalendář poputuje do Plzně, druhý do Brněnského kraje a třetí do Německa, do spolkové země Durynsko (Thüringen). Návštěvníci výstavy mohli na anketním lístku zaškrtnout, že si přejí zaslat kalendář na dobírku, pokud by nebyli mezi výherci.

O výstavě se většina dozvěděla náhodně, dále od svých příbuzných, přátel a známých, z internetových stránek a z jiných médií.

Více než polovina těch, kteří od května do září zhlédli výstavu na Svaté Hoře, navštívili toto poutní místo již několikrát. Zajímavým údajem je skutečnost, že 30 % návštěvníků bylo na Svaté Hoře poprvé. Nejvíce z nich navštívilo Svatou Horu spolu se svými rodinnými příslušníky a s přáteli.

Pokud jde o návštěvníky výstavy na dalších místech, téměř polovina z nich bydlí v místě, kde byly fotografie vystavovány, a bezmála třetina navštívila dané místo poprvé. Rovněž přibližně třetina návštěvníků již Svatou Horu navštívila, ostatní by toto poutní místo chtěli navštívit v budoucnu.

Výstava fotografií „Svatá Hora, místo přesahující hranice" pořádá občanské sdružení Matice Svatohorská za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti, města Příbram a společnosti Sacromontana.

Další informace najdete na těchto internetových stránkách v rubrice Výstava fotografií Svaté Hory.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.